از سوی مؤسسه هنرمعماری صورت پذیرفت

فراخوان سومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران منتشر شد

سومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در ۴ بخش اعلام فراخوان نموده است:
۱- نشان دکتر علی اکبر صارمی

۲-نمایشگاه آثار برتر اجرا شده و نشده در دو سال اخیر(۱۳۹۷-۱۳۹۵)

۳- جایزه ملی نقد معماری ایران

۴-مسابقه طراحی اکوکمپ آموزشی تفریحی در بندر تاریخی کنگ