فراخوان دوازدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران | برگزارکننده: مجله معماری و ساختمان

دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

تهران  مهرماه 1398

با ابعاد گسترده و دعوت از شرکت کنندگان پروژه های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری وساختمان برگزار می گردد.

برگزار کننده:

دبیرخانه جایزه، پروژه های مختلف را در مقیاس های گوناگون، منطبق با شرایط و مدارک درخواستی، دریافت نموده و در جایزه با تعاریف و معیارهای داوری زیر شرکت می دهد.

معیارها :

خلاقیت و نگاهی نو.

توانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیت ها و تامین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی بنا.

چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تائید  و ارتقاء کیفی آن.

میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محل طرح

دبیرخانه جایزه معماری   معماری داخلی ایران واژه معماری داخلی را به شرح زیر تعریف می نماید.

کیفیت فضا  معماری (مطلوبیت روانی، کارایی عملی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیت ها، همنشینی فعالیت ها و فضاها، خلاقیت، تامین نور طبیعی مطلوب و همخوانی با بستر فرهنگی و اقلیمی)

تکنیک: (انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوه ی ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب ساخت، همنشینی درست تاسیسات با فضاهای داخلی)

عناصر داخلی: (خلاقیت، مصالح، نورپردازی، کارایی عناصر، رنگ، نور، بافت، همنشینی عناصر)

طراحی داخلی : (چیدمان و دکوراسیونعبارت از خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطه اوج و ترکیب.

اصول و مبانی داوری:

اصول و مبانی داوری علاوه بر در نظر گرفتن موضوع های اشاره شده بالا که تعریف از واژه معماری داخلی است.

موارد زیر نیز مد نظر داوران در قضاوت پروژه های شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

معماریکاربری، کالبد، حجم، استراکچر کل بنا، روح، حس و زیبایی.

معماری داخلیاستراکچر داخلی، بدنه های داخلی و سقف ها، عناصر تشکیل دهنده کالبدی معماری داخلی (ستون، در، پنجره و …)

تقسیم کاربری به فعالیت هافعالیت هایی که امکان تحقق کاربری را فراهم می کند.

توزیع فعالیت ها : تعیین عرصه و حریم (قلمروفعالیت ها و همنشینی آنها.

چیدمان : امکانات، تجهیزات، مبلمان و اکسسوری

کیفیت فضاادارک فضا براساس متریال، بافت، رنگ، نور و ایجاد حس مواجهه.

حرکت ذهن و بدن، درک و آگاهی:  معنا، پدید آمدن انس و خاطره (احساس تعلق)

نکتهاهمیت و ارزش بررسی پروژه های چاپ شده و شرکت کننده  در جایزه معماری داخلی ایران، که توسط هیئت داوران انجام می گرددبسیار دقیق تر و صحیح تر از بررسی فایل پروژه ها و در نهایت انتخاب آنها توسط داوران است بنابراین، فصلنامه معماری وساختمان به عنوان برگزار کنده جایزه، ارسال پروژه ها و آثار را تا امروز به صورت یک مرحله ای و شیت سایز 50 در 70 در نظر گرفته استجایزه (با بررسی : کیفیتفضا، تکنیک، عناصر داخلی، طراحی داخلی و چیدمانبا شرایط  زیر و به برندگان تعلق می گیرد.

1-      جایزه معماری  معماری داخلی به پروژ های بازسازی و مرمت در دو زیر گروه مسکونی و عمومی و به شرح زیر تعلق می گیرد:

– رتبه اول مسکونی 40.000.000 (چهل میلیونریال

– رتبه دوم مسکونی 25.000.000 (بیست و پنج میلیونریال

– رتبه اول عمومی  40.000.000 (چهل میلیونریال

– رتبه دوم عمومی 25.000.000  (بیست و پنج میلیونریال

 

2-      جایزه معماری  معماری داخلی به پروژه های اجرا شده در دو زیر گروه ساختمان های مسکونی و عمومی به شرح زیر تعلق می گیرد:

– رتبه اول مسکونی  40.000.000 (چهل میلیونریال

– رتبه دوم مسکونی 25.000.000  (بیست و پنج میلیونریال

– رتبه اول عمومی 40.000.000 (چهل میلیونریال

– رتبه دوم عمومی 25.000.000  (بیست و پنج میلیونریال

 

داوران:

حسین شیخ زین الدین

حمید ناصر خاکی

محمدرضا نیکبخت

کامران حیرتی

هومن بالازاده

 

مهلت ارسال آثار:

ارسال مدارک پروژه به دبیرخانه جایزه از شنبه 23 شهریور تا پایان وقت اداری شنبه 30 شهریور ماه 1398 تعیین گردیده استجلسه داوری دوشنبه، یکم مهرماه  در محل دفتر مجله معماری و ساختمان و مراسماهداء جوایز 4 مهر ماه برگزار می گردد.

توجه : در روند داوری در صورت صلاحدید هیئت داوری از طرح جهت توضیح در مورد پروژه، دعوت به عمل آمده و یا بازدید از پروژه انجام خواهد گرفت.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جایزه:

تذکر : (به صورت اختیاریشرکت کنندگان در دوازدهین جایزه معماری و معماری داخلی ایران کلیپ کوتاهی (به مدت 30 ثانیهاز پروژه اجرا شده همراه با مدارک اعلام شده و حداکثر تا 30 شهریور 1398 بهدبیرخانه جایزه تحویل می نمایند.

معرفی ساختمان اصلی و زمان ساخت که طرح داخلی مورد نظر در داخل آن اجرا شده است با ارائه نشانی دقیق سایت و در صورت امکان نقشه یک پلان و یک نما از ساختمان اصلی با ذکر مقیاس با تصاویری از هریک از نماهای اصلی و محوطه باز ساختمان.

پلان ها و برش ها با تصاویر گرافیکی و سه بعدی طرح با ذکر مقیاس و نام فضا (در صورت موجود بودن)

نقشه های مربوط  به هر یک از عناصر خاص و پیچیده ساخته شده در داخل فضا (اعم از جداکننده، سقف ها و مبلماندر مقیاس مناسب. (در صورت موجود بودنمعرفی طرح اجرا شده در قالب عکس های بزرگ وگویا از پروژه که نمایانگر جزئیات طرح و نورپردازی در شب باشند با شرح هر عکس.

توضیحات لازم در مورد زیر بنا و پیشینه بنا، ایده اصلی طراح، اهداف دنبال شده در طراحی، مزایای گزینه انتخاب شده برای اجرا، موانع و محدودیت های طرح و اجرا، نقش کارفرما در شکل گیری طرح و …. همراه بانمودارهای لازم، تصاویر قبل و بعد بنا و هر آنچه که داوران را در قضاوت طرح یاری کند.
کلیه نقشه ها و عکس ها باید روی فوم برد به ابعاد 70*50 سانتیمتر (حداقل در 2 شیت و حداکثر 4 شیتو در یک صفحه توضیحات ارائه گردد.

ارائه مدارک ارسالی بر روی لوح فشرده (تنها جهت چاپ در فصلنامه شماره ویژه جایزهبرای کلیه شرکت کنندگان اجباری است.

نام پروژه، محل اجرا، نام کارفرما، نام طراح اصلی با گروه طراحی که با عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد، نشانی و شماره های تماس لازم، همکاران اجرایی و تاریخ شروع و خاتمه ی طرح و ساخت باید به صورت جداگانه در یک برگه A4 همراه مدارک توسط شرکت کننده به دبیرخانه ارائه می گردد و کد چهار رقمی به عنوان رسید به شرکت کنندگان تحویل داده می شود.

نام پروژه، نام صاحب اثر، نشانی، شماره تلفن و فکس روی پاکت نوشته شود. محدودیتی برای ارائه پروژه های متعدد متعلق به یک شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد ولی هر یک از آثار بایستی در پاکت های جداگانه ارسال شوند. تمامی پروژه های شرکت کننده در دوازدهمین جایزه معماری  معماری داخلی ایران در مجله معماری و ساختمان (شماره ویژه دوازدهمین جایزه معماری داخلی ایران) منتشر می گردد. مراسم اهدای جوایز روز 4 مهر ماه سال 1398 برگزار می گردد.

مراسم تقدیر از معمار طبق برنامه هر ساله همزمان با مراسم اهداء جوایز در همان روز 4 مهرماه برگزار می گردد.

 

 

۱۳۹۸/۳/۲۱ ،۲۲:۳۶:۵۱ +۰۰:۰۰۲۱ خرداد ۱۳۹۸|دسته‌ها: مسابقات|