فراخوان ثبت نام جهت برگزاری دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاد اندیشی در بهار سال ۱۳۹۸ در پردیس هنرهای زیبا

دفتر سیاست گذاری و برنامه­ ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاد اندیشی را در بهار سال ۱۳۹۸برگزار کند، بنابر این تشکل­ها و گروه های دانشجویی در چارچوب اساسنامه خود یا ۳ نفر از دانشگاهیان (اساتید، کارمندان و دانشگاهیان) می­توانند برای شرکت در جشنواره مذکور مطابق با آیین نامه‌های مربوطه، برنامه زمانی و محورهای کرسی‌های آزاد اندیشی پیشنهادی که قرار است در ‏پردیس هنرهای زیبا برگزار شود را در جدول پیوست تکمیل و به معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس ارائه فرمایند

 

 اولویتهای کرسی های آزاد اندیشی

♦ جدول برنامه‌های پیشنهادی کرسی‌های آزاد اندیشی

♦ آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مراکز عالی

۱۳۹۷/۶/۳۰ ،۰۳:۳۸:۳۶ +۰۰:۰۰۲۹ شهریور ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|