فراخوان انتشار مقالات در مجله علمی پژوهشی «پژوهش‌های معماری اسلامی»(قطب معماری اسلامی مستقر در دانشگاه علم و صنعت)

با استمداد از الطاف الهی فصلنامه قطب علمی معماری اسلامی با عنوان « پژوهشهای معماری اسلامی» در دانشگاه علم وصنعت ایران، منتشر خواهد شد. این نشریه براساس قوانین و مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از شماره نخست دارای اعتبار علمی، پژوهشی است.

  حوزه های راهبردی مقالات در محورهای زیر معرفی می شود و شورای سردبیری مصمم است در هر شماره، در هر یک از محورها از مقالات داوری شده رسیده آثاری را انتخاب و منتشر نماید تا زمینه ای مناسب، برای رشد متوازن پژوهش های ارزشمند و هویت ساز، در حوزه «حکمت هنر، معماری و مباحث مشترک با شهرسازی از منظر اسلامی» فراهم گردد.

AWT IMAGE

 

  محورهای راهبردی:

  1- جایگاه حکمت نظری و عملی اسلام، در فرآیند خلق آثار هنری، معماری و مسائل مشترک با شهرسازی

  2- بررسی تطبیقی مبانی فلسفی و حکمت هنر و معماری مکاتب در مقایسه با اسلام(هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و زیبائی شناسی)

  3- روش های تحقیق میان دانشی به ویژه با رویکرد دینی در آثار هنری و معماری و شهرسازی

  4- آسیب شناسی و بحران درمبانی و آثار هنر و معماری و شهرسازی معاصرایران و جهان از منظر فرهنگی و هنراسلامی

  5- بررسی تطبیقی زیبایی شناسی مکتب های مختلف، در مقایسه با زیبائی شناسی از منظر اسلامی

  6- بررسی تطبیقی فلسفه هنر مکاتب مختلف در مقایسه با فلسفه هنر و معماری اسلامی (مباحثی از قبیل ایده پردازی، خلاقیّت، نماد پردازی، معناگرائی، فلسفه تاریخ هنر، جامعه شناسی هنر، حواس ظاهری و باطنی انسان، خیالهای متصل و منفصل و …)

  7- تبیین رابطه انسان با طبیعت و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی از منظر اسلامی و دیگر مکاتب

  8- بررسی تعاملی ادراک انسان با محیط مصنوع (از قبیل: ایده های فضائی- هندسی، نمادها، آرایه ها، احجام، مصالح و…)

  9- تأثیر اخلاق حرفه ای، استعداد، آموزش و تجربه، حقوق اجتماعی،‌ حقوق زیست محیطی و … در فرآیند طراحی معماری و شهرسازی

  10- استنتاج اصول راهبردی و راهکارهای عملی، از معماری و شهرسازی اصیل دوران اسلامی جهت تحقق پذیری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

  11- معرفی و ارزیابی آخرین دستاوردهای برجسته و ارزشمند نظریه ها، کتب و آثار معماری و شهرسازی اسلامی در سطح ایران و جهان

  12- تبیین مفهوم خانواده در فرهنگ اسلامی و طراحی خانه مطلوب

  13- تبیین حقوق همسایگی و وظایف اجتماعی مسلمانان و طراحی محله مطلوب

  14- فقه و حقوق معماری و شهرسازی، اخلاق حرفه ای و اصول و مبانی اجتهاد هنری و حرفه ای

  o این نشریه از اخبار مجامع علمی، معرفی سمینارها و کتب برجسته منتشر شده و گزارش های علمی در حوزه معماری و شهرسازی نیز استقبال می کند.

  o امکان چاپ محدود تبلیغات مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی در این مجله فراهم است.

 

سایت رسمی مجله

۱۳۹۷/۷/۳ ،۰۰:۳۳:۲۳ +۰۰:۰۰۱ مهر ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران, مجلات|