فراخوان انتخاب مشاور در خصوص انجام مطالعات مشاوره و خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه ای تعدادی از مراکز درمانی و بیمارستان های سطح کشور

به اطلاع می رساند، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(هبیتات) در ایران در چارچوب همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد مطالعه ای را در خصوص بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز درمانی در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز به انجام رساند. در این راستا، در نظر دارد انجام مطالعات مشاوره و خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه ای تعدادی از مراکز درمانی و بیمارستان های سطح کشور را مطابق با مفاد مندرج در شرح مناقصه از طریق فراخوان عمومی به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
مهندسان مشاور علاقمند می توانند برای اطلاع از مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه، که توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است به وبگاه دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران مراجعه نمایند.

 

وبسایت دفتر هبیتات ایران

۱۳۹۷-۸-۱۱ ۰۴:۵۹:۵۰ +۰۳:۳۰ ۱۱ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|