غیررسمی‌بودگی به عنوان بدیل و استراتژی مقاومت


نشست سوم از فصل دوم پروژه‌های مکث:

غیررسمی‌بودگی به عنوان بدیل و استراتژی مقاومت

با حضور پوریا جهانشاد،
امیر تهرانی
و نسترن صارمیهمراه با نمایش فیلم
Occupy Tower: Living in the world’s tallest slum – the “Tower of David”
(اشغال برج: زندگی در بلندترین زاغه جهان)

زمان:پنج شنبه ۱۸ مرداد ماه

ساعت: ۵ عصر

ورود برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

۱۳۹۷/۵/۱۵ ،۰۶:۴۰:۴۶ +۰۰:۰۰۱۵ مرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|