طرح های برتر بخش طراحی داخلی مسابقه ی هنر معماری اثری از ندا مظاهری

یکی از سیزده طرح برتر در بخش معماری داخلی

اولین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری


اجرای پروژه سالن کنفرانس بعد از طی مراحل طراحی به مدت ۱۵ روز کاری و تایید کارفرما،  در روز ۱۴ شهریور ماه سال جاری وارد مرحله اجرا شده و در تاریخ ۱۰ آذر ماه به منظور بهره برداری، جلسه هیئت مدیره در آن برگزار گردید.

طراحی داخلی سالن کنفرانس

با توجه به اجرای سازه ساختمان مذکور قبل از طراحی داخلی و عدم امکان تغییر مساحت آن، سعی شد تا با استفاده از ایده هایی در طراحی، وسعت فضا بیشتر به نظر برسد.

بطور کلی  طراحی این فضا دو هدف اصلی را دنبال می نمود که به شرح آن می پردازیم:

هدف اول در طراحی سالن کنفرانس، گسترش فضایی و تغییر مقیاس فضاست. استفاده از سطوح، فرم ها، رنگها و … و ترکیب آنها به ترتیبی که فضا گسترده تر به نظر رسیده، بسته بودن آن کمتر احساس گردد. همچنین علاوه بر گسترش سالن در جهت طول و عرض ارتفاع سقف سالن نیز بلندتر دیده شود.

  • گسترش طولی فضا

تکرار خطی فرم های متشابه در طول سالن و استفاده از سطوح عمودی که به موازات یکدیگر قرار دارند، محوری در طول سالن ایجاد می کند که باعث گستردگی فضا در طول می شود.

  • گسترش عرضی فضا

پایین آوردن سقف کاذب به شکل سطوح محدب که به سمت داخل فضا نیرو وارد می کنند، بر محور رضی تاکید کرده و تناسب افقی سالن را شاخص تر می کند.

استفاده از سطوح عمودی با فواصل باز و منظم و زمینه تیره دیوار پشتی که باعث درک کامل این فواصل می شود، و همینطور عبور سطح تیره رنگ کف از زیراین سطوح عمودی از میزان بسته بودن فضا می کاهد.

سطوح مقعر حالت دعوت کننده دارند، ئ جهت نیرو از سمت فضای داخل سطوح مقعر به سمت خارج آنها است. این سطوح، فضا را بازتر نشان می دهد.

  • ترکیب رنگ فضا

ارزش شکل در تضاد با زمینه بصری آن مشخص می گردد. کنتراست موجود بین زمینه و فرم منحنی باعث درک کامل شکل شده و به فرم کیفیت صفحه ای می دهد. فرم منحنی با رنگ روشن از زمینه جدا شده و سبک به نظر می رسد، همینطور سقف روشن بلندتر دیده می شود.

هدف دوم در طراحی سالن کنفرانس، جلوگیری از خشکی، سنگینی و ملالت آور بودن فضاست. نظم ساده دارای پیام صریح و روشن بوده و در اثر تکرار دیدن باعث اشباع ذهن بیننده می گردد، ولی استفاده از یک نظم پیچیده در کنار آن تحرک و پویایی فضا را به دنبال داشته، ایجاد بدعت و تازگی می کند.

  • نظم ساده فضا

محور عرضی سالن محور تقارن است، و این تقارن به همراه هندسه تکرار شونده فرم ها در فضا که ساده ترین نوع تکرار است، ایجاد ریتم، نظم و وحدت می کند.

شبکه منظم نقاط نورانی در کف سالن تعادل و سکون را القا می کند. در اثر تکرار خطی نورهای موضعی در محدوده میز کنفرانس، محورهای طولی ایجاد می گردد.

  • نظم پیچیده فضا

استفاده از منحنی های محدب و مقعر در تقابل با یکدیگر و تکرار این سطوح که بیانگر تداوم و تداعی کننده حرکت هستند، فضا را پویاتر نشان می دهد.

ایجاد محورهای متعدد در سالن کنفرانس تحرک فضا را به دنبال دارد. این محورها که دارای طول و جهت هستند موجب حرکت و دید انسان در طول مسیرشان می شوند.

 عدم تقارن فرم منحنی ها با حفظ تعادل و امتداد فرم منحنی ها در سقف پویایی و تازگی فضا را به دنبال دارد.

همچنین موارد دیگری که در طراحی لحاظ گردید، عبارتند از :

نورهای سالن کنفرانس

نور خطی و مخفی فضا

نور مخفی و خطی در دو طرف سطوح منحنی برای تامین روشنایی در هنگام استفاده از پرده نمایش در نظر گرفته شده است. این نور ملایم بوده، روشنایی لازم جهت یادداشت برداری را تامین کرده و مزاحم دیدن تصاویر نمی شود.

  • نور موضعی

نور موضعی در محدوده میز کنفرانس، روشنایی اصلی سالن را تامین کرده و تکرار آنها دو محور موازی در طول سالن را ایجاد می کند.

  • شبکه نقاط نورانی

شبکه نقاط نورانی در کف سالن با ایجاد یک بافت متفاوت فضای حرکت را از فضای غیر حرکتی جدا می کند. در حالیکه دسترسی فیزیکی را از بین نبرده و مقیاس فضا را کاهش نمی دهد.

ایجاد کیفیت آکوستیک فضا

برای ایجاد کیفیت آکوستیک، با توجه به کاربری فضا در کنار استفاده از فرم های منحنی که به عنوان عناصر آکوستیک شناخته می شوند، از صفحات روکش دار گچی چند لایه ، کفپوش متخلخل و پوشش چرم برای میز و درب ها، که در جذب صوت موثر هستند، استفاده شده است.

ورودی های فضا

ورودی های سالن بطور متقارن در دو سمت دیوار قرار گرفته اند. یکی از ورودی ها در ارتباط با اتاق انتظار است. این ورودی ها به سمت خارج سالن باز شده و با توجه به اینکه نباید در مقایسه با عناصر اطراف خود دیده شود، همرنگ با دیوارهای سالن و به رنگ روشن هستند.

مسیرهای فضا

محل ورودی ها در دو سمت دیوار مسیرهای خطی حرکت را تعریف می کند و باعث تفکیک این قسمت از فضای بین میز که دارای بافت متفاوتی نیز هست، می شود.

سالن کنفرانس شرکت نفت و گاز پارس

طراح پروژه: ندا مظاهری

مکان: خیابان فاطمی، ساختمان مرکزی شرکت نفت

مساحت: ۶۰ متر مربع

تاریخ تکمیل پروژه: آذرماه ۱۳۸۸

۱۳۹۷-۵-۶ ۰۰:۰۳:۱۰ +۰۴:۳۰ ۶ مرداد ۱۳۹۷|اداری, پروژه‌های معماری داخلی, خاورمیانه, مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , |