پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

صفر تا صد انتخاب آراتا ایسوزاکی: برنده مدال پریتزکر 2019

آراتا ایسوزاکی بعنوان برنده مدال پریتزکر 2019 معرفی شد. این برای چهارمین مرتبه در 10 سال اخیر است که ژاپنی‌ها پریتزکر را به خانه می‌برند. آنها مجموعاً 6 بار برنده شده‌اند و حالا در کنار آمریکا پرافتخارترین در این جایزه کشور محسوب می‌شوند. هنرمعماری آنلاین در ادامه به معرفی آثار او می‌پردازد:

دانلود کتابچه معرفی آثار او:
available here.

 

دانلود کتابچه معرفی جایزه پریتزکر:

 here.

Arata Isozaki
Arata Isozaki
Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Section perspective, Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
Section perspective, Ōita Prefectural Library, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
MOMA Gunma
MOMA Gunma, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
MOMA Gunma, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
MOMA Gunma, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
MOMA Gunma, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
MOMA Gunma, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of FUJITSUKA Mitsumasa
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of FUJITSUKA Mitsumasa
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
Kitakyushu Central Library, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
Tsukaba Center Building, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
MoLA
MoLA, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
MoLA, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
MoLA, rendering courtesy of Arata Isozaki and Associates
MoLA, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
MoLA, photo courtesy of Hisao Suzuki
MoLA, photo courtesy of Arata Isozaki and Associates
MoLA, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, drawing courtesy of Arata Isozaki and Associates
Palau Sant Jordi, drawing courtesy of Arata Isozaki and Associates
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, photo courtesy of Hisao Suzuki
Palau Sant Jordi, rendering courtesy of Arata Isozaki and Associates
Palau Sant Jordi, rendering courtesy of Arata Isozaki and Associates
Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Domus: La Casa del Hombre, photo courtesy of Hisao Suzuki
Ceramic Park Mino, photo courtesy of Hisao Suzuki
Ceramic Park Mino, photo courtesy of Hisao Suzuki
Ceramic Park Mino, photo courtesy of Hisao Suzuki
Ceramic Park Mino, photo courtesy of Hisao Suzuki
Ceramic Park Mino, photo courtesy of Hisao Suzuki
Ceramic Park Mino, photo courtesy of Hisao Suzuki
Pala Alpitour, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Pala Alpitour, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Pala Alpitour, photo courtesy of Hisao Suzuki
Pala Alpitour, photo courtesy of Hisao Suzuki
Pala Alpitour, photo courtesy of Hisao Suzuki
Pala Alpitour, photo courtesy of Hisao Suzuki
Pala Alpitour, photo courtesy of Hisao Suzuki
Pala Alpitour, photo courtesy of Hisao Suzuki
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Allianz Tower, photo courtesy of Alessandra Chemollo
Qatar National Convention Center, photo courtesy of Hisao Suzuki
Qatar National Convention Center, photo courtesy of Hisao Suzuki
Qatar National Convention Center, photo courtesy of Hisao Suzuki
Qatar National Convention Center, photo courtesy of Hisao Suzuki
Qatar National Convention Center, photo courtesy of Hisao Suzuki
Qatar National Convention Center, photo courtesy of Hisao Suzuki
Shanghai Symphony Hall, photo courtesy of Chen Hao
Shanghai Symphony Hall, photo courtesy of Chen Hao
Shanghai Symphony Hall, photo courtesy of Chen Hao
Shanghai Symphony Hall, photo courtesy of Chen Hao
Shanghai Symphony Hall, photo courtesy of
Shanghai Symphony Hall, photo courtesy of Chen Hao
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, photo courtesy of Iwan Baan
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, photo courtesy of Iwan Baan
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, photo courtesy of Iwan Baan
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, photo courtesy of Iwan Baan
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, photo courtesy of Iwan Baan
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, photo courtesy of Iwan Baan
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, drawing courtesy of Arata Isozaki and Associates
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, drawing courtesy of Arata Isozaki and Associates
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Nara Centennial Hall, photo courtesy of Hisao Suzuki
Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto

 

Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
Art Tower Mito, photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ،۰۴:۰۲:۴۰ +۰۰:۰۰۱۴ اسفند ۱۳۹۷|دسته‌ها: گزارش, معمار معاصر, معماری امروز|