گروه آموزشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای  برگزار می کند:

سیستم برنامه ریزی شهری و منطقه ای در سوئیس/ نقش برنامه ریزان در تحقق بروندادهای برنامه ریزی

 

گروه آموزشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای نشست سیستم برنامه ریزی شهری و منطقه ای در سوئیس/ نقش برنامه ریزان در تحقق بروندادهای برنامه ریزی را برگزار می کند:

سخنرانان: پروفسور لورانت بریدل و پروفسور ژان رونگ

زمان: شنبه مورخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۱-۸٫۳۰

مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، طبقه سوم، سالن شورا

 

۱۳۹۷-۸-۸ ۰۱:۴۸:۵۷ +۰۳:۳۰ ۸ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|