سلسله نشستهای پایداری توسعه سرزمین با موضوع ناسیاستگذاری دیدگاه های انتقادی به مفهوم و فرآیند در آمایش سرزمین برگزار می شود.

اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری و موسسه اندیشه و عمل باهمکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

سلسله نشستهای پایداری توسعه سرزمین/ ناسیاستگذاری / دیدگاه های انتقادی به مفهوم و فرآیند در آمایش سرزمین

سخنرانان: مهندس حسین آرامی و دکتر افشین دانه کار

زمان: شنبه ۲۶ آبان
ساعت: ۱۶/۳۰ الی ۱۸/۳۰
مکان: سالن خیام، خانه اندیشمندان علوم انسانی

۱۳۹۷/۸/۲۲ ،۰۳:۵۶:۴۶ +۰۰:۰۰۲۲ آبان ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|