سخنران:

ترانه یلدا

زمان:

سه شنبه، ۲ آباان ۱۳۹۶؛ ساعت ۱۸ الی ۲۰

مکان:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان پلیس، باغ موزه قصر، سالن مارکوف

شرایط:

ورود عموم آزاد است.

در همین ارتباط بخوانید!  فیلم: نگاهی به پل طبیعت و علل انتخاب آن در آقاخان