سخنرانی مشترک معماران ایرانی و فرانسوی در نشست «معماری فضاهای فرهنگی: دیدگاه ایرانی – فرانسوی»

مکان:

سالن کنفرانس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

زمان:

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰

 

سخنرانان:
فرهاد احمدی، روئیدا آیاش، علیرضا بهزادی، پاتریک برژه، داراب دیبا، پویا خزائلی پارسا، فرانسوآ رو و ژان-مارک لالو