آکادمی بین المللی در هنر و معماری آرتک برگزار می کند:

ساختارهای تغییر فرم پذیر در معماری

 
 
 
آکادمی بین المللی در هنر و معماری آرتک سمینار ساختارهای تغییر فرم پذیر در معماری برگزار می کند:
 
سخنران: دکتر مازیار آصفی، دکتری تکنولوژی معماری از دانشگاه لیورپول انگلستان، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و استاد مدعو دانشگاه رایرسون کانادا
 
مخاطبین: 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻤﺮان
شرکت های مشاور در زمینه سازه های تغییر فرم پذیر
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﺮﯾﻊ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﻞ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ، ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺑﺮج ﻫﺎ، و دﮐﻞ ﻫﺎی ﺑﺎز و ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه
 
زمان: ۲۰ آبان ماه ١٣٩٧
ساعت۱۶الی۱۸
مکان: سالن شهرداری مرکزی تبریز، بلوارآزادی، نرسیده به چهارراه ابوریحان، ساختمان شهرداری مرکزی تبریز
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید.
بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  اعلام برندگان مسابقه محدود بازآفرینی شهری تبریز با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران بانک مسکن
۱۳۹۷-۸-۱۴ ۰۰:۱۴:۵۹ +۰۳:۳۰ ۱۴ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |