گالری نظرگاه برگزار می کند:

زبان سینما و فهم فضا نقش آفرینی سینما در بیان مسئله شهر


زبان سینما و فهم فضا
نقش آفرینی سینما در بیان مسئله شهر
نمایش مستند “نسیان” به همراه نشست تخصصی

سخنرانان: آقایان عباس آذری، حسن آخوندپور و سید امیر منصوری

زمان: سه شنبه ۲۲ آبان ۹۷

ساعت ۱۶

مکان: گالری نظرگاه، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  نشست تخصصی معماری مارکوف،مدرنیسم ایرانیزه
۱۳۹۷/۸/۱۹ ،۰۲:۱۰:۵۶ +۰۰:۰۰ ۱۹ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |