رابطه توده و فضا در مسکن ایرانی/ آسیب‌شناسی آثار ضابطه ۶۰-۴۰ در ایران

نهمین نشست از سلسله نشست های شهرسازی و معماری با موضوع رابطه توده و فضا در مسکن ایرانی و آسیب شناسی آثار ضابطه ۶۰-۴۰ در ایران با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

نهمین نشست از سلسله نشست‌های شهرسازی و معماری تحت‌عنوان رابطه توده و فضا در مسکن ایرانی- آسیب‌شناسی آثار ضابطه ۴۰-۶۰ در ایران با حضور دکتر عمرانی‌پور، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، مهندس سهراب مشهودی و مهندس مروارید قاسمی برگزار می‌شود.

زمان: سه‌شنبه بیست و سوم مردادماه

ساعت: ۱۴ تا ۱۶

مکان: سالن جلسات معاونت معماری و شهرسازی، طبقه نهم

شرکت در نشست برای عموم، آزاد است.