ذهن های نوآورانه ۲۰۱۷ به دنبال پیداکردن ارتباط بین ترکیب دنیای مجازی با معماری فیزیکی هستند که این دنیای مجازی روی چارچوبی از شبکه های گسترده داده ها ساخته شده و به طور روزافزون در حال تبدیل شدن به سیستم عصبی است. معماران تلاش می کنند که به طورمحسوس سلامتی را برای انسان ها از طریق طراحی سیستم های پیچیده افزایش دهند.

به عنوان مثال سایبرنتیک cybernetics اتصالات و ارتباطات به دنیای مجازی را افزایش می دهد، چگونه این ارتباط بین معماری و زمینه های فیزیکی برای حل مشکلات پیچیده موثر خواهد بود؟

به عنوان انسان به طراحی دنیای مجازی و فیزیکی ادامه داده، چگونه سایبرنتیک می تواند ارتباطی در این حوزه ایجاد کند؟

چالش های ذاتی در هر سایت مرتبط با معماری فیزیکی مشهود است.

استفاده از ویژگی های خاص سایت، به بررسی یک چارچوب سایبرنتیک منجر می شود که استراتژی های معماری مانند زمینه گرایی محیط زیست، تعامل با کاربر، عملکرد ساختمان و تکنیک های ساخت و ساز را گسترش خواهد داد.

چارچوب شما، یک راه جدید برای تعامل با جهان ساخته شده است.

جوایز:

نفر اول مبلغ ۱۰۰۰ دلارآمریکا دریافت خواهد کرد و اثر وی در سایت gURROOمنتشر خواهد شد.

۱۰ پروژه بعدی علاوه بر دریافت لوح تقدیر در سایت  gURROO منتشر خواهند شد.

تاریخ ثبت نام:

۳۱ می ۲۰۱۷

تاریخ ارسال آثار :

۱ ژوئن ۲۰۱۷

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت www.gURROO.com مراجعه نمایید.