استاد بهروز دارش دو سخنرانی در مؤسسه فضا ارائه خواهد نمود.

نشست دوم: سخن در باب مدرنیزم، پسا مدرنیزم و تأثیرات این دو بر یکدیگر و بر جهان هنر با گرایش مجسمه سازی

نشست سوم:

شرح ویژگی‌ها، خیالات، تصورات، گرایش‌ها و رویکردهای جهان هنر و مجسه سازی آینده

مکان: تهران، میدان هفتم تیر، کوچه‌ی عبدالکریم شریعتی، شماره ۳۸، مؤسسه فضا

زمان: روزهای ۱۴ و ۲۱ آذر۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰

شرایط: ورود عموم آزاد و رایگان است.

در همین ارتباط بخوانید!  گزارش تصویری: نمایشگاه دانشجویان مجسمه‌سازی دانشگاه تهران | هنرمعماری آنلاین