پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی از ۲۳ الی ۲۵ مهر سال آینده در دانشگاه یزد برگزار می شود.

 

محورهای همایش:

کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری (معماری اسلامی، ایرانی و بومی)
مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری
مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان
مکانیابی سایت های دانشگاهی و پارکهای علم و فنآوری، شهر و مباحث اجتماعی مرتبط
مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
دانشگاه پایدار(رسالت ها، تکنیک ها و روش ها) دانشگاه سبز
تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
مشارکتهای مردمی و فضاهای دانشگاهی (فرهنگ وقف)
فضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۵ اردیبهشت ۹۷

مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۵ مرداد ۹۸

مهلت ارسال آثار نمایشگاهی: ۱۵ مرداد ۹۸

اهلام نتابج داوری مقالات: ۳۰ شهریور ۹۸

گزینش و معرفی آثار برتر نمایشگاهی: ۲۰ شهریور ۹۸

آغاز ثبت نام: ۱ شهریور ۹۸

پایان ثبت نام: ۱۰ مهر ۹۸

تاریخ برگزاری: ۲۳ الی ۲۵ مهر ۹۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه نمایید.

۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ،۰۴:۱۹:۵۲ +۰۰:۰۰۱۶ بهمن ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|