دومین نشست از سلسله نشست های “بازخوانی ضوابط، فرآیندها و سیاست های بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد (ضوابط و تجارب)

دفتر مطالعات تطبیقی و پژوهش های میان رشته ای با همکاری استودیو معماری کاواک برگزار می نماید:
دومین نشست از سلسله نشست های “بازخوانی ضوابط، فرآیندها و سیاست های بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد (ضوابط و تجارب)

پنل این گفتگو را دکتر محمد سعید ایزدی( معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی)، مهندس سهراب مشهودی(دبیر شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور)، و مهندس علی خانی( معاون هماهنگی و برنامه ریزی و مدیر طرح های ویژه نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران) بر عهده خواهند داشت.

دراین نشست مهندس سهراب مشهودی به موضوع ” کنکاشی در ضوابط احداث بنا در ایران و جهان”، و مهندس مهدی حیدری و مهندس جلیل موسوی به موضوع “ضوابط و فرآیندهای یکپارچه و تاثیر گذار در نوسازی بافت های ناکارآمد” به سخنرانی خواهند نشست.

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  نخستین نشست‌ حق شهر

دبیر اجرایی این نشست را مهندس وحید حائری( مدیر دفتر مطالعات طبیعی و پژوهشی میان رشته ای) بر عهده خواهند داشت.

زمان: یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
ساعت: ۱۶ الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری