«مدارس شیکاگو» یک سمپوزیوم بین المللی دانشجویی است که به بررسی اثر متقابل میان افراد و اجتماعات در روند ساخت تاریخ می‌پردازد. این رویداد توسط کالج معماری IIT و بینال معماری شیکاگو برگزار می‌گردد و هدفش پیشرفت و ارتقای افکار در خصوص موضوع این همایش، یعنی «ساختن تاریخ جدید»، به وسیله‌ی برجسته کردن نقش دانشجویان فارغ التحصیل رشته‌های معماری، طراحی، علوم انسانی و تاریخ شهرسازی و معماری می‌باشد. مقالات ممکن است به بررسی وضعیت حال و گذشته‌ی معماری مدارس (از اندیشه‌ی مکتب شیکاگوی ویلیام جیمز تا زیگفرید گیدئون) در شیکاگو بپردازد و همچنین ضرورت تاریخ نگاری جدید در حوزه‌ی جهانی را بررسی نماید.

تاریخ‌های مهم:

  • آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۰/۰۷/۲۰۱۷ ۱۳:۲۵
  • آخرین مهلت ثبت‌نام: ۱۷/۱۱/۲۰۱۷ ۱۳:۲۵

موقعیت: شیکاگو

هزینه: رایگان