پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

دفتر معماری حریری – حریری

HARIRI&HARIRI ARCHITECTURE

“PYRAMIDS OF SPIRITUAL HARMONY”

گروه طراحی:

 گیسو حریری (مدیر و رهبر گروه)، مژگان حریری (مدیر طراحی)، تیه ری پفیستر (همکار)، مارکوس رندلر (همکار)، جان برِم (دستیار)، هربرت فویرشتاین (معمار)

مهندسی سازه:

شرکت رابرت سیلمن

تصاویر:

دفتر معماری حریری و حریری

 

نمای هوایی

طرح پیشنهادی برای این مرکز قرن بیست و یکمی قبطیان، با در نظر گرفتن ایدئولوژی رهبانیت و معماری رهبانی که در شکل گیری کلیسای قبطی نقش مؤثری داشت، از یک فضای مرکزی بزرگ تشکیل خواهد شد که به وسیله‌ی یک مجموعه ساختمان Lشکل دربرگرفته می‌شود و میدانگاه مرکزی بزرگی را تشکیل می‌دهد که گل‌های سر سبد پروژه (کلیسای کوچک و کلیسای جامع) را با جلوه‌ای خاص به نمایش می‌گذارد. این فضاهای مقدس همانند پیکره‌هایی سیمانی طراحی شده‌اند و در معرض دید همگان قرار دارند.

ورودی کلیسای جامع

طراحی این طرح جامع با عناصر معنوی پروژه، یعنی کلیسای کوچک و کلیسای جامع، آغاز می‌شود. هردو ساختمان با توجه به سنت کلیساهای ارتدوکس قبطی سمت و سوی شرقی – غربی خواهند داشت. نقشه، مربع شکل و شامل یک گنبد بزرگ به شکل هرم است که نورگیر سقفی زاویه‌دار بزرگی دارد و به مرکز، نور و هویت می‌بخشد و بر ریشه‌های فرهنگ مصری – قبطی آن تأکید می‌ورزد.

اقامتگاه اسقف و استخر بازتابی

ورود به کلیسای جامع از طریق رمپی واقع در یک ورودی به شکل دو دست که صلیبی را نگه داشته‌اند، انجام می‌شود. حس و حال قرن بیست و یکم در این پروژه در وضوح و شفافیت طراحی بازتاب یافته است که گشادگی خاطر و آزادی را در کل مرکز و محیط پیرامون مهیا می‌سازد.