دانلود مقالات ویژه نامه‌ی مجله‌ی هفت شهر با موضوع سیاست بازآفرینی شهری | سردبیر:محمد سعید ایزدی

شماره جاری: دوره ۴، شماره ۶۲، پاییز ۱۳۹۷، صفحه ۱-۱۸۴ 

۱

فهرست شماره ۶۲

  صفحه ۱-۱
   
 

۲

سخن مدیرمسئول؛ در مسیر بازآفرینی شهری پایدار

  صفحه ۲-۳
  هوشنگ عشایری
 

۳

سخن سردبیر؛ مروری بر جایگاه کنونی مفهوم «بازآفرینی شهری»: از محتوا تا عمل

  صفحه ۴-۷
  منا عرفانیان سلیم
 

۴

سخن سردبیر ویژه؛ رویکرد بازآفرینی شهری: به سوی یک دستور کار شهری جدید

  صفحه ۸-۱۵
  محمد سعید ایزدی
 

۵

بازآفرینی شهری از مسیر بازآفرینی محلات شهری

  صفحه ۱۶-۲۱
  عباس آخوندی
 

۶

سیاست بازآفرینی شهری: دیدگاه‌ها و ضرورت‌ها

  صفحه ۲۲-۲۷
  حبیبی محسن؛ خبیری سمانه
 

۷

نگاهی گذرا و نقدی کم‌توان: بازآفرینی شهری با نیم‌نگاهی بر پروژه محله‌یاری در ایران (میا)

  صفحه ۲۸-۵۶
  پرویز پیران
 

۸

رهیافت بازآفرینی شهری رادیکال برای چیرگی بر ناپایداری توسعۀ ایران

  صفحه ۵۷-۶۱
  مظفر صرافی
 

۹

رهیافت‌هایی درباره سیاست‌گذاری در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی

  صفحه ۶۲-۶۶
  سعید معیدفر
 

۱۰

ناکارآمدی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری

  صفحه ۶۷-۷۷
  سپیده شفائی
 

۱۱

برنامه عملیاتی بازآفرینی شهری در مقیاس محلات

  صفحه ۷۸-۸۸
  بهروز هادی زنوز
 

۱۲

تحریک توسعۀ خُرد مقیاس در باف تهای هدف از طریق شبکۀ اقدامات مشارکتی

  صفحه ۸۹-۹۵
  مروارید قاسمی
 

۱۳

اعتماد به تجربه تاریخی، گام نخست برای حل مشکلات امروز؛ گفت‌وگو با سید محمد بهشتی

  صفحه ۹۸-۱۰۲
  سید مجتبی موسویان
 

۱۴

لزوم ایجاد نهادهای محله محور؛ گفت‌وگو با پویا علاءالدینی

  صفحه ۱۰۳-۱۰۵
  سید مجتبی موسویان
 

۱۵

حرکت به سوی توسعه شهری مردم محور؛ گفت‌وگو با غلامرضا کاظمیان

  صفحه ۱۰۶-۱۰۹
  سید مجتبی موسویان
 

۱۶

ضرورت تمرکز بر بافت تاریخی شهرها؛ گفت‌وگو با اسکندر مختاری

  صفحه ۱۱۰-۱۱۳
  سید مجتبی موسویان
 

۱۷

بازآفرینی شهری و مشارکت؛ گفت‌وگو با آذر تشکر

  صفحه ۱۱۴-۱۱۷
  سید مجتبی موسویان
 

۱۸

میزگرد حفاظت و توسعه در عرصه‌های تاریخی؛ مروری بر مجموعه اقدامات و سیاست‌های کنونی و پیش روی شرکت بازآفرینی شهری ایران (دکتر ایزدی، دکتر پیران، دکتر حبیبی، دکتر حجت، دکتر طالبیان، مهندس هاشمی)

  صفحه ۱۲۱-۱۲۸
  پدرام مهرائی
 

۱۹

مفهوم نهاد توسعه‌گر در بافت‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری؛ تعاریف، مفاهیم، مأموریت‌ها و شرح وظایف (دکتر ایزدی، مهندس بهشتی، دکتر پیران، دکتر رفیعیان، دکتر زنوز، دکتر عرفانیان جم)

  صفحه ۱۲۹-۱۳۵
  پدرام مهرائی
 

۲۰

کمپین ملی شهری ایران: اهمیت «گفت‌وگو » در بازآفرینی شهر دلخواه ایرانیان

  صفحه ۱۳۸-۱۴۳
  احمدرضا شمس یوسفی
 

۲۱

بازاندیشی انگاره‌های توسعه شهری با تأکید بر ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در قالب سیاست بازآفرینی شهری؛ گزارشی از دفتر چهاردهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

  صفحه ۱۴۴-۱۶۷
  امیر محمد معززی
 

۲۲

معرفی کتاب ها و اسناد راهنما: مجموعه کتاب‌های «معرفی مفاهیم پیشاهنگ »/ نوشته: پرویز پیران بازآفرینی شهری؛ یک کتاب راهنما/ نوشته: پیتر رابرتز و هیو سایک/ ترجمه: محمد سعید ایزدی و پیروز حناچی مجموعه کتاب‌های «راهنمای بازآفرینی فضاهای عمومی شهری »/ نوشته: سمانه خبیری، نینا الون

  صفحه ۱۷۲-۱۸۳
  سمانه خبیری؛ سید مجتبی موسویان
 
۱۳۹۷-۷-۲۳ ۰۳:۰۹:۲۶ +۰۳:۳۰ ۲۳ مهر ۱۳۹۷|مجلات دسته بندی ها|