دانلود مقالات نخستین شماره از فصلنامه‌ی علمی پژوهشی «پژوهش‌های معماری و محیط» | متعلق به دانشگاه زنجان


۱

ماهیت روش‌های تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر ۱۳۹۷
  مهتا میرمقتدایی؛ نازنین گنجی زاده؛ سمانه حسین آبادی
 

۲

تبیین مولفه‌های موثر مشارکت مردمی در شهرهای سنتی برای دستیابی به پایداری اجتماعی

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر ۱۳۹۷
  نجمه ملک پور
 

۳

تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان بر اساس تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر ۱۳۹۷
  فیروزه ازمون؛ مهدیه معینی
 

۴

راهبردهایی برای تربیت‌مندسازی نظام آموزش معماری در ایران

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر ۱۳۹۷
  مریم کلامی؛ محمدصادق فلاحت
 

۵

مدل سازی آموزش معماری با محوریت مطالعات محیط – رفتار

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر ۱۳۹۷
  رضا نقدبیشی
 
۱۳۹۷-۸-۱ ۰۶:۱۳:۳۶ +۰۳:۳۰ ۱ آبان ۱۳۹۷|مجلات دسته بندی ها|