دانلود مقالات شماره جدید مجله فناوری اطلاعات در علوم مهندسی

دوره و شماره: دوره ۱۱، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


۱

تشخیص و تحلیل سرطان پستان با استفاده از پردازش تصاویر MRI دارای کنتراست دینامیکی

  صفحه ۱-۱۱
  شبنم زارع نهندی؛ جعفر رزم آرا؛ مسعود پور عیسی
 

۲

ارائه مدل جدیدی مبتنی بر روش نقطه مورد کاربری بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری

  صفحه ۱۲-۳۵
  وحید خطیبی بردسیری؛ الهام خطیبی
 

۳

استفاده از هموارکننده ی L1/2 در یادگیری گرادیانی شبکه‌های عصبی خود سازمانده

  صفحه ۳۶-۴۶
  زهرا مهرآوران؛ سید جواد سید مهدوی؛ یحیی فرقانی
 

۴

طراحی مدار تمام جمع کننده/تمام تفریق کننده جدید مبتنی بر منطق برگشت‌پذیر در تکنولوژی آتوماتای سلولی کوانتومی

  صفحه ۴۷-۶۳
  محسن وهابی؛ امیر صباغ ملاحسینی
 

۵

مدلسازی سیستم های فوق آشوب با استفاده از شبکه عصبی ELM و بهبود پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی SFS

  صفحه ۶۴-۷۵
  محدثه شکراللهی؛ مهدی یعقوبی
 

۶

مدیریت برنامه ریزی هوشمند آموزشی دانشگاه مبتنی بر روش دلفی

  صفحه ۷۶-۸۶
  مونا کاردهی مقدم؛ الهه فقیه نیا؛ مریم خیرآبادی
 
۱۳۹۷-۸-۱ ۰۵:۴۲:۱۸ +۰۳:۳۰ ۱ آبان ۱۳۹۷|مجلات دسته بندی ها|