خرید و تحویل ۳۵ مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و ۱۵ مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان توانیاب

” آگهی مناقصه عمومی”

تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت ۱۰ روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

 

1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
۲- موضوع مناقصه: خرید و تحویل ۳۵ مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و ۱۵ مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان توانیاب
۳- مبلغ برآورد اولیه: ۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (یازده میلیارد و یکصد میلیون) ریال
۴- شرایط متقاضیان:
شرکتهای دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه و موضوع مرتبط در اساسنامه شرکت
شرکتهای دارای گواهی نامه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و یا استاندارد EN 1176
5- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) توزیع می شود.
۶- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
۸- هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب شماره ۴۰۱۰ به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد ۳۶۳ واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
۹- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۱۰- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
۱۱- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
۱۲- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ،۲۲:۴۵:۱۹ +۰۰:۰۰۱۵ بهمن ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|