تنش‌های سیاسی | باؤهاؤس

اثرات متقابل محیط
توجه به مردم
بهره از امکانات
اندازه و استانداردها
نظم فضائی
کیفیات هنری و بصری
  در حال بارگذاری, خواهشا صبر کنید yasr-loader

میس در مقام مدیر باؤهاؤس، خود را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌دید که برخی از آن‌ها ناشی از «رکود عظیم» سال ۱۹۲۹ بود و بعضی به علت افزایش دشمنی‌ها علیه باؤهاؤس دساؤ. مقامات شهر آشکارا پشتیبانی مالی از باؤهاؤس را کاهش دادند. بودجه‌ی سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بسیار کمتر از چیزی بود که میس انتظار آن را داشت. سفارش بناهای عمومی که گروپیوس و مایر دریافت می‌کردند، اکنون دیگر وجود نداشت. فضاهایی در ساختمان باؤهاؤس باید برای یک مدرسه‌ی فنیِ بی‌ارتباط با باؤهاؤس ساخته می‌شد که ۱۴۰۰ دانشجو داشت و این تعداد به سرعت هم افزایش می‌یافت، در حالی که تعداد دانشجویان باؤهاؤس فقط ۱۷۰ نفر بود. کارگاه‌های هنری در سه طبقه‌ی ساختمان پرِلِر به کارگاه‌های فنی تبدیل شدند و تنها یک طبقه، جمعاً با هفت کارگاه هنری در باؤهاؤس باقی مانده بود.

160 (2)

کلاژ دانشجوی ژاپنی باؤهاؤس، ایوائو یاماؤاکی، به مناسبت بسته شدن باؤهاؤسِ دساؤ در سال ۱۹۳۲.

[مأخذ: دروسته، ۱۳۸۷: ۸۴]

حال و هوای فکری و عقیدتی باؤهاؤس همچنان تحت تأثیر دانشجویان کمونیست بود که جمعیتی با نام «جناح دانشجویان کمونیست» (“Kosturfa”) تشکیل داده بودند. آخرین مجله‌ی منتشرشده با نام باؤهاؤس، که در سال ۱۹۳۲ در باؤهاؤس برلین به چاپ رسید، نشان می‌داد که این عقاید دیرین هنوز در میان دانشجویان رواج دارد. دانشجویان از باؤهاؤس انتقاد می‌کردند که چرا در نمایشگاه ساختمانی بورژوایی سال ۱۹۳۱ شرکت کرده است و نه در نمایشگاه ساختمانی پرولتاریایی که در پاسخ به آن برگزار شده بود. دانشجویان راستی نیز سازمانی تشکیل دادند و هنگامی که مدرسه در سال ۱۹۳۳ بسته شد، تظاهرات عمومی به راه انداختند و از مسئولان دولت خواستند دوباره مدرسه را باز کنند. میس خط مشی جدید فکری خود را با یک رشته سخنرانی‌هایی که برای فیلسوفانی چون هلموت پلِسنِر و هانس فرِیِر درباره‌ی شاخصه‌های ثابت مردم‌شناختی در نژادهای مختلف بشر ترتیب داد، مشخص کرد. یکی دیگر از منابع تأثیر زیباشناختی بر باؤهاؤس آ. ای. تْزِتْ ( Arbeiter-Illustrierte-Zeitung = AIZ) بود که مونتاژهای برجسته‌ی جان هارتفیلد در آن، مایه‌ی الهام دانشجویان باؤهاؤس می‌شد. کولاژ معروف ایوائو یاماؤاکی با نام «پایان باؤهاؤسِ دساؤ» که به مناسبت بسته شدن مدرسه در دساؤ در سال ۱۹۳۲ ساخته شده بود، مونتاژی بود که در آن از عکس‌های آ. ای. تْزِتْ نیز استفاده شده بود.

160 (3)

روزنامه­‌ی برلینر تاگه­بلات در سال ۱۹۳۲ خبر بسته شدن باؤهاؤس را منتشر کرد.

[مأخذ: دروسته، ۱۳۸۷: ۸۵]

منابع:

دروسته، ماگدالنا(۱۳۸۷). باؤهاؤس ۱۹۳۳-۱۹۱۹ ترجمه‌ی نغمه نظرنیا. تهران: هنر معماری قرن.

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  کارآموزی و دیپلم | باؤهاؤس
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۹:۰۴ +۰۰:۰۰ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |