تماشا و نقد فیلم تعاملی با هدف تبیین ارتباط سه سوی شهر، معماری و سینما در قرن بیست و یکم


تماشا و نقد فیلم سینمایی، فیلم شناسی معماری

نقد فیلم تعاملی با هدف تبیین ارتباط سه سوی شهر، معماری و سینما در قرن بیست و یکم

منتقد:میلاد دارایی

مدیر پروژه: مرتضی خیاط نجیب

زمان: پنج شنبه ۲۵مرداد
ساعت: ۱۵

برای رزرو و هماهنگی به لینک زیر مراجعه نمایید. 

aacenter.ir/public/coursetemp/reg

۱۳۹۷/۵/۱۴ ،۲۳:۳۰:۴۵ +۰۰:۰۰ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |