روند ساخت دفتر مرکزی شرکت اپل همچنان در جریان است. در این ویدئو طراحی محیطی و منظر این شرکت از دید دستگاه فیلمبرداری هوایی بررسی شده است.