تاریخچه‌ای از برازندگی و سنّتی از نوآوری | طرّاح: آندره پوتمن

۱

پیشینه‌ی گرلن به عنوان یک مرکز زیبایی به سال ۱۸۲۸ باز می‌گردد. برازندگی در گرلن همیشه نیرویی چشمگیر و خیره­کننده داشته و این سنّت نوآور در پروژه‌ی بازسازی فروشگاه خیابان شانزه لیزه نیز ادامه پیدا کرده است. با آنکه بوتیک و مرکز اوّلیّه به وسیله‌ی طرّاحان مرد ساخته شده بود، این بار تصمیم گرفته شد از یک طرّاح زن، یعنی آندره پوتمن، استفاده شود. ماکسیم دانژاک نیز به عنوان معمار برگزیده شد. هدف پروژه، ایجاد محلّی بود که مشتریان بتوانند محصولات گرلن را به طور کامل تجربه کنند: از عطر گرفته تا لوازم آرایش و محافظ‌های پوست. برای دستیابی به این هدف، تصمیم بر آن شد

که تنها یک درِ ورودی برای بنا در نظر گرفته شود (پیش از آن، ساختمان دو درب مجزّا داشت: یکی برای ورود به بوتیک و دیگری برای مرکز زیبایی ـ درمانی). معمار تمایل داشت پلکان را با ورودی اصلی تراز کند، ولی از آنجا که ساختمان در منطقه اثر معماری شاخصی به شمار می‌آید، طرّاحان پیوسته با مسئولان حفظ آثار معماری در کشمکش بودند. در این مورد، آنان تنها هنگامی توانستند مجوّز تصمیم خود را دریافت کنند که با ارائه‌ی پلانی از روزگار قدیم، ثابت کردند «طرح جدید» در حقیقت همان آرایش اوّلیّه‌ی بنا بوده است.

۲

۳

مسئله‌ی مهمّ دیگر، چگونگی یکپارچه کردن بوتیک و مرکز زیبایی ـ درمانی بود. معمار تصمیم گرفت برای پیوند دادن این دو، از نیم طبقه‌ای برای فضاهای اداری استفاده کند. «گالریِ زرّین» که با ۳۵۳,۲۱۲ قطعه کاشی شیشه‌ای طلایی رنگ پوشیده شده است، به محوّطه‌ی مرکزی بنا تبدیل شد. چراغهای LED که در سقف و کف کار گذاشته شد، درخشش خیره کننده‌ی فضا را دوچندان می‌کند. در این طبقه دو اتاق مخصوص عطر و یک اتاق آرایش و محافظت پوست قرار دارد. خیال انگیزی شاخص سبک پوتمن در چلچراغی به شکل عطرپاش و ساخته شده از ردیف دانه‌های شیشه‌ای، و همچنین در پرده‌هایی از همین دانه‌های شیشه‌ای نمایان است. پوتمن در اتاق دیگری که به عطرهای گرلن اختصاص دارد، دیواری از عطرپاشهای ساخته شده از لوله‌های شیشه‌ای شفّاف تعبیه کرده است که گیرایی اتاق یک کیمیاگر مدرن را به فضا می‌دهد.

۴

۵

۶

۷

  1. یکی از اتاقهای مخصوص عطر در نیم طبقه. چلچراغ ساخته شده از ردیف دانه‌های شیشه‌ای، به شکل یک عطرپاش طرّاحی شده است.
  2. نمای رو به خیابان شانزه لیزه
  3. راهرو زرّین پیرامون پلّکان در مرکز نیم طبقه‌ی جدید
  4. اتاق آرایش واقع در نیم طبقه
  5. یکی از دو اتاق عطر با دیوار متشکّل از عطرپاش
  6. تالار مرکز زیبایی-درمانی با طرّاحی ژان میشل فرانک. میز بزرگ کار آندره پوتمن است.
  7. حمام هیدرو (آبی)
  8. اتاق استراحت و تمدّد اعصاب
  9. در طبقه­‌ی دوّم هشت اتاق درمان قرار دارد.

۸

۹