بیانیه پانزدهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با شعار “شهرسازی، تاب آوری و تغییرات اقلیمی”

۱۳۹۷/۸/۲۲ ،۰۵:۱۳:۳۱ +۰۰:۰۰۲۲ آبان ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|