بیانیه پانزدهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با شعار “شهرسازی، تاب آوری و تغییرات اقلیمی”

۱۳۹۷/۸/۲۲ ،۰۵:۱۳:۳۱ +۰۰:۰۰ ۲۲ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|