برگزیدگان سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از شرکت خانه طرح

برگزیدگان در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی 

سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری


مسئله ای  که در فضای تجاری به وفور با آن مواجه هستیم استیجاری بودن این فضاهاست که خودمساله تاثیر گذاری در نحوه طراحی و میزان سرمایه گذاری بر آن می باشد.

پروژه مذکور دفتر آژانس هواپیمایی است که دارای ملکی استیجاری می باشد و درواقع ایده کارکردی این طرح بسیار از این مسئله تاثیر گرفته است فضاسازی کل پروژه به وسیله قطعاتی انجام شده که امکان جداشدن و قرارگیری در چیدمان جدید را دارد که در صورت نقل مکان از ملک فعلی، در مکان دیگر امکان برپایی داشته باشد.تنها عنصر ثابت این مجموعه سقف است.

ایده های اصلی استفاده شده در طرح:

۱-قطعات پروژه قابلیت جداسازی و برپایی مجدد در چند چیدمان متفاوت را دارد.

۲-استفاده از فرم های پویا که تداعی کننده سرعت و حرکت است این فرم ها بر گرفته از لوگوی خطوط هواپیمایی است.

۳-استفاده از رنگ بندی سفید و آبی متدوال خطوط هواپیمایی که به دلیل پیش زمینه ذهنی خاطره انگیز است وباعث آرامش مراجعه کنندگان در فضا می شود.

۴-استفاده از تصویر نقشه ی جهان در بدنه سازی بخش سفرهای خارجی باعث القای حس جهانگردی می شود.

 

 آژانس هواپیمایی قاصدک سفید

کارفرما:مرتضی بابایی

طراحان:ایمان امین لاری، مه لقا آسایش( شرکت خانه طرح)

نظارت:مه لقا آسایش،ایمان امین لاری

اجرا:مرتضی بابایی،مهدی نجفی

عکاس: امیر دهقان،فریناز تسلیمی

مکان:اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی

زیربنا:۶۰ متر مربع

تاریخ: اسفند ۸۹ – فروردین ۹۰

تلفن: ۰۳۱۱۶۲۴۴۷۶۵

ایمیل: aminlary_iman@yahoo.com