برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از شرکت نقش. نماد

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی 

دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری


این پروژه در طبقه فوقانی یک مجتمع مسکونی در کامرانیه واقع گردیده که شامل دو طبقه با زیر بنای کلی ۹۰۰ مترمربع (شامل ۲۵۰ مترمربع فضای باز) می باشد. طبقه اول شامل فضاهای عمومی، سوئیت و اتاق مهمان می باشد و طبقه دوم در بردارنده اتاق های خواب، نشیمن خصوصی و تراس های وسیع در شمال و جنوب هست. پروژه مذکور با برداشت اولیه از محل و ارائه چند واریانت و اصلاح ساختار فضاها با توجه به ایده کلان طرح از مهر ماه سال ۸۷ آغاز گردید که منجر به عملیات تخریب و بازسازی از ماههای بعدی شد. با توجه به محدودیتهای عملیات بازسازی در مجتمعی که ساکنین دیگری داشت و نیز انتخاب مواد و ماتریالهایی که برخی بر اساس سفارش تولید یا ارسال می شد در مواردی کار ساخت با موانعی روبرو می شد. بدین ترتیب عملیات اجرایی پس از یکسال در دیماه ۸۸ به اتمام رسید و پروژه تا فروردین ۸۹ به بهره برداری رسید.

ایده طرح

هم جهت گیری خطوط طراحی ما و هم خواسته کارفرما به سمت ایجاد یک فضای مدرن و منسجم بود. این رویکرد با توجه به وضع موجود بنا و تقسیمات پلان که به فرمی کلاسیک شکل یافته بود، کار طراحی و یافتن راه حلی مناسب و معمارانه جهت تامین نیازهای روانی و کاربردی در فضا را مشکل می نمود. به نظر می رسید یافتن مجالی برای ارائه نوعی معماری آرام و مدرن در یک چنین کالبدی کار ساده ای نباشد، ولی از سویی با حذف برخی از دیوارهای جداکننده در فضاهای عمومی که فضایی یکدست بدست می داد و از سویی دیگر تاکید بر برخی المانهای فضایی از قبیل شومینه و نیز ایجاد جاذبهای بصری کنترل شده بر این مساله فائق آمدیم. بطورکل ایده های سازنده طرح از قرار زیر می باشد:

  • حذف دیوارهای جداکننده در فضاهای عمومی جهت یکپارچگی فضاها و دستیابی به یک ایده کلان در طرح
  • پرداختن به المان شومینه بعنوان نقطه عطف و جاذب طرح که از زوایای گوناگون قابل درک و اثرگذار خواهد بود.
  • بازنگری فضای آشپزخانه که به شکل یک فضای استحاله یافته در کنار سایر فضاها، بیرون از هر چارچوب معینی تعریف سنتی آنرا می شکند.
  • بکارگیری یک حرکت خطی متمایز در سقف (با استفاده از مواد چوب) هم برای تعریف و شکل دهی به فضاهای مختلف و هم به عنوان عنصر انسجام بخش در کل زمینه طرح

 

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  معرفی برگزیدگان بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از امیر امین کاظمی و محبوبه نصیری

 

 

 

بازسازی پنت هاوس کامرانیه

طراحان: امیر امین کاظمی، علیرضا صبوری فرد، مهدی ایرانیان، پدرام پاکزاد (شرکت نقش.نماد)

مجری: پدرام پاکزاد، امیر امین کاظمی

کارفرما: آقای علی کیقبادی

محل اجرا:خیابان کامرانیه 

 تاریخ شروع و تکمیل پروژه:  مهر۸۷ ـ دیماه۸۸

 تلفن تماس:  ۶-۸۸۸۷۴۵۶۵