برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از دفتر طراحی آوگون بنا طرح

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی

دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری


توپولوژی معماری موجود به واسطه دو نیاز کاربردی و تبلیغاتی شکل پذیرفته است. برای مثال طراحی دکورمارپیچ موجود دارای دو جنبه است .اول نمایش یک پله که به صورت مارپیچ به بالا می رود ودوم داشتن هدف استفاده برای قرارگیری محصولات شرکت مورد نظر. ازطرفی دیگر ما بااین نوع معماری که به مینیمالیسم نزدیک است توانایی ایجاد کردیم که محصولات ارائه شده در فروشگاه به وضوح به نمایش در آید وقابل رویت تر جلوه نمایند به واسطه این کار از رنگهای سفید،مشکی ،طوسی (خنثی)  وکمی قرمز استفاده شده که این رنگها در پس زمینه محصولات باعث جلوه بیشتر اجناس می شود.

همچنین  با شکست در دیوارهای اطراف در سه بعد ،محیط را از یک حالت سکون به حالتی پویا و در حال حرکت تبدیل نمودیم که بیننده را در وحله اول با محیطی متفاوت و مجازی از محیطی که دائم تجربه می کنید آشنا می کند . این حالت با سفیدی اطراف ونورسفید در دکوراسیون وسقف تقریباَ بلند حالت خوشایندی ایجاد نموده است. البته برای پویایی بیشتر در فضا از پله ای مارپیچ رو به بالا که دو جنبه کارکردی وتبلیغاتی دارد واز بیرون فروشگاه کاملا جلب توجه می نماینداستفاده شده ومانند خطی پر رنگ در سفید ی داخل ، فضا را شکافته و برای مدتها در یاد و خاطر بیننده باقی می ماند. ما برای اینکه توازن بین محیط مجازی سفید فروشگاه وحس لطیف وطبیعت پسند انسان برقرار شود در پشت پیشخوان فروشگاه از شبکه ای فلزی که کمی در هوا زنگ زده است ودیوار سنگ چین شده با سنگ صیغلی رودخانه استفاده نمودیم که هارمونی بین این شبکه زنگ زده وسنگهای طوسی رودخانه ای حالت طبیعی را القاء می کند.

فروشگاه محصولات کانن

محمد ایمان اعرابی، پریسا تابناک و کاوه پور زارع ( دفتر طراحی آوگون بنا طرح)

کارفرما: شرکت رایان گستر کامِن (به مدیریت آقای پژمان تابناک)

زیربنا: ۱۳۵ مترمربع

محل اجرا: تهران، حسن آباد، بازار موبایل ایران

تاریخ اجرا: مردادماه ۱۳۸۹