پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه و جایزه ی معماران جوان در ترکیه با موضوع «تفسیری از ویدهای شهری برای کتابخانه های خیابانی»

انجمن معماران ترکیه، دوازدهمین نمایشگاه و جایزه ی معماران جوان را با حمایت «UIA» (اتحادیه ی بین المللی معماران) برگزار می نماید. این بار معماران به رابطه ی میان «فضاهای خالی و پر»، به عنوان یکی از مشکلات طراحی معماری، در گسترش سریع شهرسازی امروز جهان می پردازند و باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه «تمرکز بر روی فضاهای بسته و اجرام، پیشینیان ما را به ایده ی استفاده از “وید” در حافظه ی تاریخی بشری کشانده است؟»

از شرکت کنندگان خواسته شده تا زمینه ی مشخص و مناسبی را برای پاسخگویی به ایده های مربوط به موضوع این جایزه، یعنی «تفسیری از ویدهای شهری برای کتابخانه های خیابانی»، با تمرکز بر مفهوم «وید» انتخاب نمایند. با تمرکز بر تحولات امروزی «کتابخانه ها»، معماران به معرفی و تفسیر جدیدی از این نوع از ساختمان ها در زمانه ی حاضر، «که در آن روش های مطالعه و  کسب دانش به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است» می پردازند. موضوع این مسابقه، «بیان و شرح ایده های سازنده برای کتابخانه ها، همراه با بیان تفسیری از وُیدهای خیابانی است.» شرکت در این جایزه برای تمامی معماران جوان از سرتاسر دنیا آزاد می باشد.

این شرکت کنندگان باید عضو یکی از انجمن های معماری در کشور خود باشند و بعد از سال 1977 به دنیا آمده باشند. همچنین از کارهای گروهی نیز استقبال می شود، اما هر یک از افراد گروه ها باید تحت شرایط مذکور قرار گیرند. شرکت در این جایزه رایگان بوده و زبان آن انگلیسی و ترکی می باشد.

جوایز:

  • نفر اول: 2500 یورو، معادل تقریبی 103 میلیون و 800 هزار ریال
  • نفر دوم: 1500 یورو، معادل تقریبی 62 میلیون و 300 هزار ریال
  • نفر سوم: 1000 یورو معادل تقریبی 41 میلیون و 120 هزار ریال

تاریخ های مهم:

  • آخرین مهلت ثبتنام: 29 مارچ 2017
  • آخرین مهلت ثبتنام پروژه ها: 29 مارچ 2017
  • زمان اعلام فینالیست ها: 18 آوریل 2017
  • نمایشگاه آثار و اعلام نتایج نهایی: 18 و 19 می 2017

AFIS