تصور کنید که لندن اولین «شهر پارک ملی» جهان شود. این تصور بلندمدت با مقیاس بزرگ این پتانسیل را دارد که شیوه‌ی زندگی و کار مردم لندن را دگرگون سازد، اما لندن در این صورت به چه شکل خواهد بود؟

در همین راستا مسابقه‌ای ترتیب داده شده و از همه‌ی معماران، طراحان، برنامه‌ریزان شهری و معماران منظر دعوت شده تا در این مسابقه شرکت کرده و برای اهالی لندن، تصویر آینده‌ی شهرشان را به عنوان یک پارک ملی مجسم نمایند. هدف از برگزاری این مسابقه جمع آوری ایده‌های ناب برای طراحی آینده‌ی لندن به عنوان ی پارک – شهر است. این ایده‌ها می‌توانند در مقیاس کوچک و در حد نشان دادن تغییرات جزئی در زندگی مردم، تا مقیاس های بزرگ باشند. در واقع می‌توانید لندن را در هر مقیاسی تصور نمایید:

  • چه اقدامات «میکرو سبزی» می‌تواند یک خانه را به یک فضای طبیعی تبدیل نماید؟
  • آیا می‌توان یک مسیر رفت و آمد را به یک دالان سبز تبدیل نمود؟
  • چگونه یک برج بلندمرتبه می ‌تواند به کودکان شهر اجازه‌ی بازی کردن دهد؟
  • در نظر گرفتن چه برنامه هایی می‌تواند لندن را از چالش‌های پیش رویش نجات داده و باعث بهبود عواملی مانند کیفیت هوا، تنوع زیستی، همبستگی اجتماعی و سلامت روانی گردد؟
در همین ارتباط بخوانید!  چشم انداز 2017

آخرین زمان ثبت‌نام: ۱۹ می ۲۰۱۷

هزینه: رایگان

برای دریافت و اطلاع از مدارک مورد نیاز به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://images.adsttc.com/submissions/opportunities/pdf_file/1272/Imagine_London_as_a_National_Park_City.pdf