برنامه بهمن خانه فیلم معمار و سخنرانی یاسر موسی پور

کانستراکتیویسم

Constructivism

 

نمایش فیلم های:

Constructivism

 

Zaha Hadid on Kazimir

Malevich-Secret knowledge

 

با سخنرانی:

محمدیاسر موسی پور

 

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ۱۷ تا ۱۹

 

خانه هنرمندان ایران

تالار استاد شهناز

 

۱۳۹۶-۱۱-۹ ۱۲:۴۱:۵۶ +۰۳:۳۰ ۹ بهمن ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |