پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

برنامه آموزش معماری / نقش محتوای دروس آکادمیک در تربیت دانش آموختگان


نشست پنجاه و هفتم

برنامه آموزش معماری / نقش محتوای دروس آکادمیک در تربیت دانش آموختگان

سخنرانان:
دکتر حامد بیتی[استادیار معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز] دکتر محمد یاسر موسی پور[مدرس و پژوهشگر حوزه معماری]

زمان : یکشنبه ۲۲ مهر ماه ۹۷

ساعت: ۱۷ الی ۱۹

مکان : طبقه فوقانی سینما قدس، سالن جلسات حوزه هنری

معماری به عنوان هنر، همچون علم در بستر تاریخی خود چون یک ارگانیسم زنده دائما در حال تغییر و تحول است و در یک سیر دیالکتیکی قرار دارد. تعامل میان فناوری و تاریخ از موضوعات بسیار مهم در دست‎یابی به یک معماری کارآمد و پیشرفته در هر عصر و زمانی است، مفهومی که ریشه در آموزه‎های معماری سنتی ایرانی دارد. آموزش مبتنی بر سیستم استاد ـ شاگردی در دوران گذشته هم‌قدم با روح زمان در هر دوره‌ تاریخی و سبک معماری، عامل ترویج اصول و مبانی معماری آن دوره ‌است. وجود پیچیدگی و تضاد در روند تکامل علم و فناوری و به تبع آن در هنر و سبک‌های معماری بر آموزش علمی معماری تأثیر‌گذار است و این تأثیر و تأثرها همچنان نیز ادامه دارد. شناخت روحیه و فرهنگ علمی در هر دوره و خصوصا در زمان حال و به هنگام کردن دروس معماری مطابق با پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌های علمی عصر حاضر، عامل پویایی و زنده بودن معماری در کنار سایر علوم است. هدف این نشست بررسی آموزش معماری و دگرگونی‌های آن در گذر زمان، همچون یک روند علمی است. همچنین برای همگام کردن مسائل آموزش معماری با این روند تلاش می‌گردد و پیشنهاد می‌شود در ایران نیز این روند آموزش تعاملی مورد توجه قرار گیرد و سیستم آموزشی معماری با معیارهای آموزشی نوین سازگار شود

رزرو و کسب اطلاعات بیشتر
eaz-uia.ir/1397/07/10/meeting-57

شماره تماس:
۰۴۱۳۵۵۳۳۴۴۷

حضور در نشست آزاد و رایگان می باشد و جهت حضور رزرو الزامی است.