ببینید: سخنرانی موشه صفدی ، ۵۰ سال بعد از هبیتات ۶۷

۱۳۹۷-۷-۲۲ ۰۶:۵۵:۳۴ +۰۳:۳۰ ۲۲ مهر ۱۳۹۷|سینمای معماری دسته بندی ها|