بازخوانی تجربه مردمی بازآفرینی شهری، تجربه کارخانه حریربافی و بیمارستان چالوس

دپارتمان مطالعات شهری بنیاد علمی حریری با موضوع بازخوانی تجربه مردمی بازآفرینی شهری برگزار می کند.

گفتگو درباره: تجربه کارخانه حریربافی و بیمارستان چالوس

سخنران: علی اصغر زاده

پنل: ثریا درخشان و محمود حیدریان

زمان: چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۵:۳۰

مکان: ساری، محله آب انبار نو، خانه‌ فاضلی‌ها

زمان شروع حرکت: ۱۴:۳۰ از بنیاد علمی حریری

مکان شروع حرکت: بابل، خیابان مدرس، کوچه شهید رسولی ۲۴، سالن اجتماعات بنیاد علمی حریری – به سمت ساری

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

۱۳۹۷-۷-۲۳ ۰۲:۳۲:۱۵ +۰۳:۳۰ ۲۳ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|