گروه مطالعات معماری دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران برگزار می‌نمایند:

از سلسله نشست‌های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی در ایران

بازخوانی انتقادی تحولات سازمان میراث فرهنگی کشور

 

سخنران:

مهندس اردشیر لروجی

مکان:

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، نگارخانه

زمان:

چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰ صبح

شرایط:

ورود عموم آزاد است.

 

در همین ارتباط بخوانید!  گزارش نشست: درآمدی برشیوه های نقد هنری | هنرمعماری آنلاین