نمایشگاه عکس اعضای انجمن عکاسان میراث فرهنگی به همراه نشست‌های تخصصی و رونمایی کتاب در ششمسن دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان

 

مکان: گالری میرمیران، خانه هنرمندان ایران

زمان: ۱۵ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶

 

جزئیات برنامه:

در همین ارتباط بخوانید!  آیین گشایش سردر دانشگاه صنعتی شریف با حضور مسئولین