ایران سرزمین بادگیرها: نشست تخصصی، نمایشگاه و رونمایی کتاب نمایشگاه عکس اعضای انجمن عکاسان میراث فرهنگی ایران+ رونمایی کتاب

نمایشگاه عکس اعضای انجمن عکاسان میراث فرهنگی به همراه نشست‌های تخصصی و رونمایی کتاب در ششمسن دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان

 

مکان:
گالری میرمیران، خانه هنرمندان ایران

زمان:
۱۵ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶

 

جزئیات برنامه:

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  نمایشگاه نهر و نهال: نقاشی کودکان و نوجوانان حاشیه نشین در خانه هنرمندان ایران