اولین نشست “تألیف در معماری” مقدمات و طرح مسئله


سلسله نشست های تالیف در معماری با موضوع تألیف در معماری مقدمات و طرح مسئله برگزار می گردد.

سخنرانی این نشست را خانم بهارک کشانی ( معمار و پژوهشگر حوزه طراحی معماری)، آقایان امیر محمد اخوان ( معمار، پژوهشگر حوزه منظر شهری) و خشایار حضرتی وند ( معمار و پژوهشگر حوزه فلسفه معماری) بر عهده دارند.

زمان: سه شنبه۳۰ مرداد

ساعت: ۱۹

مکان: اصفهان، خانه صفوی

حضور برای عموم رایگان می باشد.

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  دومین نشست “تألیف در معماری” با موضوع رجوع به سنت و چالش های معرفتی معمار
۱۳۹۷-۵-۱۹ ۲۲:۲۹:۰۴ +۰۴:۳۰ ۱۹ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |