اولین نشست “تألیف در معماری” مقدمات و طرح مسئله


سلسله نشست های تالیف در معماری با موضوع تألیف در معماری مقدمات و طرح مسئله برگزار می گردد.

سخنرانی این نشست را خانم بهارک کشانی ( معمار و پژوهشگر حوزه طراحی معماری)، آقایان امیر محمد اخوان ( معمار، پژوهشگر حوزه منظر شهری) و خشایار حضرتی وند ( معمار و پژوهشگر حوزه فلسفه معماری) بر عهده دارند.

زمان: سه شنبه۳۰ مرداد

ساعت: ۱۹

مکان: اصفهان، خانه صفوی

حضور برای عموم رایگان می باشد.

۱۳۹۷/۵/۱۹ ،۲۲:۲۹:۰۴ +۰۰:۰۰۱۹ مرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: |