انیمیشن دفتر نیما مکاری و همکاران از طرح موزه جامع حرم رضوی: رتبه نخست مسابقه

اختصاصی هنرمعماری آنلاین


 

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  معرفی رتبه نخست مسابقه موزه جامع حرم رضوی: نیما مکاری اول شد، کامران دیبا دوم
۱۳۹۷-۷-۹ ۰۲:۱۹:۱۷ +۰۳:۳۰ ۹ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |