انجمن هنرمندان نقاش ایران کارنمای پژوهشی از اعضای خود برگزار می‌نماید: ویژه‌ی اعضای بالای ۴۰ سال

انجمن هنرمندان نقاش ایران هشتمین کارنمای پژوهشی اعضای خود را به نمایش می‌گذارد. این کارنما برای اعضا بالای ۴٠ سال انجمن است.

زمان:

٢۵ خرداد ماه – ۵ تیر ماه

افتتاحیه:  جمعه ۲۵ خرداد از ساعت ۱۷-۲۲

روزهای عادی: از ساعت ۱۴-۲۲

اختتامیه: سه شنبه ۵ تیر از ساعت ١۴ – ۲۲

روزهای شنبه خانه هنرمندان تعطیل می‌باشد

 

آدرس: خانه هنرمندان ایران. طالقانی، موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر

 

اسامی کارنما ٨ :

١- فیروزه امینی

٢-سوسن اتحاد

٣- وجیهه اصل فکور

۴-سیما امانی

۵-مینو اسعدی

۶- رضا بانگیز

٧- عبدالحسین بنافیان

٨- فروزان پرویز فرزام

٩- هما توکلی

١٠- علی تقوا بلسی

١١- نرگس چالاک

١٢- پریوش حکیم رابط

١٣-پرویز حیدرزاده

١۴- داریوش حسینی

١۵- شهره خادمی

١۶- پروانه رزاقی

١٧ – اکرم رحیم تبریزی

١٨- میترا شیرکوبیان

١٩- نسترن صمیمی

٢٠- مرجان صداقتی

٢١- بدرالملوک صفایی

٢٢- شبنم طلوع

٢٣- مهین علاءالدینی

٢۴- حب الله علیان

٢۵- حمیدرضا غفوری دائمی

٢۶- لعیا فضل اللهی

٢٧- فاطمه فاطمی

٢٨- مینا قویدل

٢٩- لیلا کاشانی

٣٠ – مهین لطف محمدی

٣١- مینا مختارزاده

٣٢- رویا محمدیها

٣٣- نسرین محمودی نوبر

٣۴- سلیمه معتمدی

٣۵- فاطمه ماندگار

٣۶-زهرا مداح

٣٧-پرویز معزز

٣٨- مژگان نیکبخت

٣٩- نسرین نوشفر

۴٠- تارا نظم علیزاده

۴١- بهنام ولدوند

۴٢- شمسی یاری

۱۳۹۷/۳/۲۲ ،۰۲:۰۶:۵۹ +۰۰:۰۰۲۲ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , |