انتشار معمار ۱۱۲: ویژه نامه جایزه معمار ۱۳۹۷

شماره ۱۱۲ مجله معمار منتشر شد. این شماره به معرفی برندگان و تقدیر شدگان جایزه معمار ۱۳۹۷ اختصاص دارد. معمار ۱۱۲ بدون ذکر نام سردبیر مشخصی و با مدیر مسئولی رضا امیر رحیمی و در تیراژ ۳۰۰۰ نسخه به بازار آمده است. فهرست این شماره به شرح ذیل است:

فهرست مطالب شماره ۱۱۲:
•گزارش داوری
جایزه معمار ۹۷

• برندگان
گروه مسکونی تک‌واحدی
گروه مسکونی آپارتمانی
گروه بازسازی
گروه عمومی

• تقدیرشدگان
گروه مسکونی تک‌واحدی
گروه عمومی

• نامزدها
گروه مسکونی تک‌واحدی
گروه مسکونی آپارتمانی
گروه بازسازی
گروه عمومی

• نیمه‌نهایی
گروه مسکونی تک‌واحدی
گروه مسکونی آپارتمانی
گروه بازسازی
گروه عمومی

۱۳۹۷/۱۰/۴ ،۰۰:۲۱:۴۱ +۰۰:۰۰۳ دی ۱۳۹۷|دسته‌ها: مجلات|