انتشار شماره ۴۵ فصلنامه هنرمعماری + پوستر اولیه فراخوان سومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

به گزارش هنرمعماری آنلاین فصلنامه هنرمعماری، شماره جدید خود را منتشر نموده است.

در این شماره، رویکرد نقد و نظریه با جدیت بیشتری دنبال گردیده است و آثاری از ارو سارینن، لطیف ابوالقاسمی، سیروس باور، جان هیدوک و… نقد شده اند. پیرامون آثاری چون جان هیدوک بازدید حضوری توسط مؤلفان صورت پذیرفته است. در این شماره همچنین رستم وسکانیان به صورت کامل و جامع معرفی شده است. آثار او در ایران نیز مورد بازدید حضوری، رولوه و عکاسی مجدد قرار گرفته اند.کالج دماوند سابق اثر نظام عامری نیز پس از بازدید حضوری از بنا مورد نقد قرار گرفته است. این نخستین بار است که این بنا تحلیل و معرفی دقیق می گردد.

قوم ماد و هنر و معماری ایشان در این شماره معرفی شده اند. قلعه های خرانق، مورچه خورت و بم نیز در بخش ضدپایداری تحلیل شده اند. این آثار نیز مورد بازدید حضوری محققین هنرمعماری قرار گرفته اند. گونه شناسی ایستگاه های آتش نشانی نیز مقاله ای است که توسط الهه مایانی ترجمه شده است.

در بخش هنر، نمایشگاه عکس ابراهیم روحی در اردبیل معرفی گردیده است.

فراخوان اولیه و پوستر سومین دوسالانه ملی معماری شهرسازی و طراحی داخلی ایران نیز در این شماره منتشر شده است.

 

 

برای مطالعه جزئیات بیشتر پیرامون این شماره اینجا را کلیک نمایید.


مشاهده تصاویر فهرست و صفحاتی از داخل مجله: