انتشار سری جدید فصلنامه‌ی آبادی + شناسنامه و فهرست مطالب

فصلنامه‌‌ی آبادی، بار دیگر به فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای معماری کشور بازگشت. این فصلنامه از نخستین نشریات معماری پس از انقلاب در ایران بود که انتشار آن زیر نظر معاونت معماری و شهرسازی در دهه‌‌ی ۷۰ خورشیدی آغاز گردید. آبادی نقش کلیدی در تبیین اندیشه در معماری ایران داشت. در دوزانی که بازار ساخت و ساز گرم بود، آبادی یک تنه بار اندیشه را به دوش می‌کشید.

متأسفانه با تغییرات مدیریتی این مجله فراز و فرود فراوانی را تجربه نمود. آخرین شماره‌ی آن  در سال ۱۳۹۰ منتشر شد و پس از آن به وادی فراموشی سپرده شد. حالا خبر رسیده که بار دیگر معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آن را به زیر چاپ برده است.

مشخصات فنی این مجله به سرح ذیل است:

مدیر مسئول: پیروز حناچی

مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

سردبیر ویژه: علیرضا بندر آباد

شورای سیاست گذاری: مصطفی کیانی، اسکندر مختاری طالقانی، فرزانه صادق مالواجرد، سید جواد میرحسینی، منوچهر معظمی، داوود دانشیان، حسین ایمانی جاجرمی

مدیر اجرائی: الهه رضائی

مترجم: حمزه مهتدی، سعید نجد عطایی

ویراستار: محمد اکبرپور

گرافیک: سپیده ابراهیمی رحمتی

 

سال بیست و چهارم، شماره ۷۵ و ۷۶، بهار و تابستان ۱۳۹۶
موضوع ویژه: زیست پذیری و توجه به قابلیت‌های زندگی در شهرها


 فهرست مطالب شماره‌ی جدید مجله‌ی آبادی به شرح ذیل است:

وبسایت هنرمعماری آنلاین پیش از این اقدام به آرشیوسازی نشریه‌ی وزین آبادی و زنده نگهداری محتوای ارزشمند تولیدی توسط این نشریه نموده است. با استفاده از دکمه‌ی زیر آرشیو آنلاین فصلنامه‌ی آبادی را که توسط ما ساخته و پرداخته شده بود را بخوانید:

ورود به آرشیو آنلاین فصلنامه‌ی آبادی

فهرست مطالب شماره‌ی جدید آبادی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۰ +۰۳:۳۰ ۲۱ آذر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |