این کتاب که بر اساس نیاز دانشجویان و به زبان انگلیسی نوشته شده؛ دانشجویان محصّل علاقمند به زبان تخصصی معماری در داخل کشور و همچنین دانش آموختگان علاقمند به ادامه تحصیل در خارج از کشور را مخاطب قرار داده است.   کتاب در ۸ فصل تهیه شده:
فصل اول به معرفی معماری؛ فصل دوم به معرفی حرفه معماری؛ فصل سوم به نحوه تهیه نوشتار رسمی (مانند مقاله و گزارش)؛ فصل چهارم به نحوه تهیه نوشتار دانشگاهی (مانند پایان نامه)؛ فصل پنجم به نحوه تهیه نوشتار انواع نامه؛ فصل ششم به نحوه تهیه نوشتار رزومه؛ فصل هفتم به موضوع مصاحبه و تهیه آلبوم نمونه کار (پورتفولیو)؛
در همین ارتباط بخوانید!  نشست مدل‌سازی فکری یا معماری اندیشه
فصل هشتم به معرفی آزمون های مطرح برای زبان انگلیسی و آزمون دریافت حق امضاء معماری می پردازد.