اعلام نتایج نهایی مسابقه طراحی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر بهمراه نمایش آثار برتر

بیانیه نهایی هیئت داوران مسجد و میدان(پلاز ) گلشهر کرج
موضوع مسابقات، در سال های اخیر یکی از چالش ها و دغدغه های جدی جامعه معماری بوده است. هدف این است که مسابقات معماری فرصتی به منظور ارتقای کیفیت معماری ایجاد نماید و با توجه به شور و اشتیاق و انگیزه همیشگی معماران نسبت به مقوله خلاقیت، آثاری ماندگار بوجود آید. همچنین توسعه معماری منجر به معماری با هویتی شود که همه به دنبال
آن هستیم. این موضوع به خصوص در رابطه با بناهای عمومی اهمیتی خاص پیدا می کند. شرکت کنندگان نیز فرصتی به دست می آورند تا توانایی ها و قابلیت های خود را معرفی کرده ومحک بزنند و امکان توسعه فعالیتهای حرفه ایی برایشان مهیا گردد.
اراده ای جدی در جهت برگزاری “دستورالعمل اجرایی دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی” در این مسابقه با مسابقه ای سالم از جانب کارفرمای محترم و تیم برگزار کنندگان و مدیر مسابقه به چشم میخورد. هیئت داوران نیز بار این مسئولیت را بر دوش احساس کرده اند؛ مسئولیت در برابر طرح و شرکتکنندگان، مسئولیت در برابر جامعه و شهر و مسئولیت در برابر کار و کارفرما و با آگاهی بر اینکه این گونه فعالیت ها، ماهیتی تجربی دارد؛ باید عمل کرد و آزمود و به نقد نشست.
پیش از فراخوان
با همت دبیرخانه مسابقه، اولین تضارب آرای هیئت داوران پیش از فراخوان رسمی مسابقه در دو جلسه انجام شد. در این جلسات برنامه مسابقه و مفاهیم اساسی طرح مورد بحث و بررسی هیئت داوران قرار گرفتند. هدف اصلی، علاوه بر بررسی برنامه و اهداف مسابقه، اجماع هیئت داوران در مورد موضع گیری نسبت به موضوع طراحی مسجد بود، موضوعی چند لایه با نفوذی عمیق در گستره مسائل مذهبی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی.
هیئت داوران محورهای اصلی خود در تصمیم گیری و گزینش را بر اساس معیارهای از پی آمده تبیین نمود:
 نگرشی نو و خلاقانه به مسئله طراحی مسجد و افزودن برگی معتبر به معماری معاصر ایران
 پاسخی تاثیر گذار به مسئله اتصال گذشته و آینده در طراحی الگوهای مسجد
 کارآمدی و تحقق پذیری طرح
 توجه به مفهوم “مسجد فرهنگی” و ایجاد محلی برای حضور فعال همه گروههای اجتماعی
 سادگی و بی پیرایگی در عین شاخص بودن
 ایجاد الگویی پیشرو بعنوان اولین عنصر طرح اراضی موقوفه گلشهر
 پاسخگویی به برنامه فیزیکی و برآورد نیازهای کالبدی پروژه
 و نهایتا پاسخی زیبایی شناسانه به مجموعه طرح
مرحله اول:
کلیه ۹۶ طرح ارائه شده در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه توسط تمامی داوران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و هر کدام از داوران از بین طرح های ارائه شده، موارد حذفی، قابل نگهداری برای مطالعه بیشتر و مورد قبول را انتخاب نمودند و در مرحله اول، کلیه طرحهای حذفی مشترک داوران حذف شدند. پس از گزینش اول و حذف آثاری که مورد تایید هیات داوران قرار نگرفتند تعداد ۲۰ پروژه برای بررسی و همفکری دقیق تر داوران باقی ماند که در این مرحله گفتگوها و بررسی های زیادی مابین داوران در مورد پروژه ها، انطباق فعال آنها با معیارهای داوری و …. انجام شد و ده طرح برگزیده با اجماع داوران انتخاب شدند ۱۰ طرح برگزیده مجددا مورد بررسی قرار گرفته که از میان آنها سه طرح به مرحله دوم راه یافتند، دو طرح شایسته تقدیر ویژه و پنج طرح شایسته تقدیر(بدون اولیویت) انتخاب شدند.
۵ طرح برگزیده(بدون اولویت)
کد ۲۱۳۱۵۴ : سامان زارع، رامین کاظم زاده، شهناز ابراهیمی و آزاده قدرتی
کد ۲۱۳۲۵۱ : پریسا داوودی و علی حبیبیان فر
کد ۲۱۳۲۷۷ : حمیدرضا گذریان
کد ۲۱۳۳۰۰ : هادی فردانش
کد ۲۱۳۴۳۶ : محمدرسول موسی پور
۲ طرح برگزیده ویژه (بدون اولویت)
کد ۲۱۳۵۵۴ : شیما محمدی، گلشن نریمانی، فاطمه طباطبایی و مرضیه نوذری
کد ۲۱۳۴۳۶ : آرش غلامعلی طهرانی، غزال لعلی، مرجان کشتکار جعفری و سامان بنایی
۳ طرح برگزیده بدون اولویت که به مرحله دوم راه یافتند :
کد ۲۱۳۵۴۹ : بیژن هدایتی نیا، سعید فهیم پور و نسرین اسلامی
کد ۲۱۳۲۷۴ : محسن کاظمیان فرد
کد ۲۱۳۱۵۲ : احمد صفار(استودیو معماری خورشید)
مرحله دوم
در مرحله دوم، ابتدا از طراحان سه طرح برگزیده در تاریخ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ دعوت شد تا طی جلسه ای ایده ها و مفاهیم پروژه های خود را به هیئت داوران ارائه کنند و بازخورد و پیشنهادات هیئت داوران درباره هر طرح اعلام شد. سپس از طراحان خواسته شد طی فرصت در نظر گرفته شده، طرح را گسترش داده و سوالات مطرح شده هیئت داوران را مورد توجه قرار دهند.
سرانجام جلسه نهایی داوری در تاریخ ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۷ با ارائه حضوری سه طرح برتر برگزار شده و پس از شور داوران طرح برتر با رأی قطعی همه داوران انتخاب گردید.
طرح حائز رتبه سوم: احمد صفار
نکات مثبت
 توجه به وجه نمادین مسجد
 توجه به عرصه عمومی و بهره گیری از الگوی باغ ایرانی برای ایجاد محیط آشنا ومطبوع برای وقوع زندگی شهری
 واقعی و قابل ساخت بودن
 توجه ویژه به محوطه سازی
نکات ابهام
 توجه و اهمیت بیشتر به محوطه سازی تا معماری
 نداشتن عنصر جدید و شاخص بودن طرح
 استفاده از ایده ها ی متعدد در ارائه و طراحی پروژه و عدم پیوستگی و انسجام نهایی
 محافظه کاری در ارائه طرح و ایده
طرح حائز رتبه دوم : سعید فهیمی پور، بیژن هدایتی نیا، نسرین اسلامی
نکات مثبت طرح دوم :
 استفاده تجریدى و موجز از سازمان دهى حیاط مرکزى که گویى از آن الگوى غنى گذشته، آگاهانه فقط توالى اغراق آمیز ستون ها و بازى نور به کار گرفته شده تا با این تکنیک زاهدانه و قناعت گونه ، ترجمه اى گزیدهگو و امروزترى از سازماندهى همیشگى مسجد ایرانى به دست بیاید .
 استراتژى شجاعانه تجمیع چهار قسمت پروژه به شکلى که با تضعیف خیابانهاى ماشینروى متقاطع درون آن،به تقویت فضاى شهرى حاصل از یکپارچگى این چهار حیاط بپردازد. این فضا که یادآور فضاهایى مانند نقش جهان است از یکسو به مسجد و در سوى مقابل با اتصال مناسبى به پلازا وصل شده ست .
 تبدیل کل یک پارچه جرز و سقف هاى طاق و قوسى در معمارى گذشته ایران ، به سقف هاى اسلب و ستون ها به صورتى که بتواند بدون گرته بردارى فرمى یا تقلید تزیینات، به آفرینش دو باره آن ساختار دست بزند.
نکات ابهام
 طرح قابلیت تجزیه پذیری و اجرای مرحله ای را ندارد
 مسجد از منظر شهری به راحتی قابل رویت نیست
 ارتباط ضعیفی با عرصه های سبز شرق مجموعه وجود دارد
 از برنامه فیزیکی عدول شده و زیر بنای بیشتر به عملکرد تجاری تخصیص یافته است. همچنین اختصاص کل جداره مشرف به بلوار اصلی به عملکرد تجاری زیر سوال است
 ورودی پارکینگ جای نامناسبی تعریف شده است
 کیفیت طرح ارائه شده از مرحله اول به مرحله دوم افت کرده است
طرح حائز رتبه اول: محسن کاظمیان فرد
نکات مثبت
 داشتن تأویل جدید و معاصرى از سازمان دهى مساجد ، به شکلى که صحن و شبستان و ورودى با ساختار پیشنهادى پروژه یکى شده و در عوضِ کمتر شدن خوانایى عناصرى مثل حیاط، ابهام و امکان کشف در سکانسهاى مختلف زمانى/حرکتى آن به وجود آمده أست و به واسطه نیمه مسقف کردن آن و توازن نور و سایه در حیاط، زیستپذیرى آن بیشتر شده و کیفیتهاى فضایى جدیدترى قابل تجربه خواهد بود.
 ایده نفوذپذیرى در پروژه به گونه ای است که ساختارى متخلخل و پذیرا ومتصل به فضاى شهرى را ایجاد مىکند ، به شکلى که حیاط مسجد در عین فاصله گذارى از معابر و فضاهاى عمومى، مرزهاى جدایى از آنها را کمرنگ کرده و اتصال و همجوارى را قوت مىبخشد.
 قابلیت تاثیر گذارى ساختار پروژه بر بقیه قسمت هاى این سایت : به دلیل اینکه پروژه مسجد اولین ساختمان از این کل بزرگ است، ساختار مسیر هاى موازى و رشته رشته این پروژه میتواند مانند نطفه و بذرى در ساماندهى بقیه سایت مورد استفاده قرار گیرد.
 استفاده از مساله ضخامت که تأویل معاصرى از پدیده جرز در معمارى گذشته ما بوده و زیستپذیر کردن آن ضخامتها هم به عنوان یک پروژه فکرى در معمارى معاصر ایران قابل بحث خواهد بود و هم با واقعیت هاى سازهاى و اجرایى این جغرافیا و زمان فعلى ما همخوان است
 با استفاده از مفهوم گودال باغچه و انتقال کاربری های فرهنگی و تجاری به زیر زمین، ساختمان مسجد در محوطهباغ شاخص شده است.
 سازماندهی نور و استفاده از آن جهت ایجاد فضای معنوی در مسجد
 ایجاد محیط متین و موقر در مسجد و فضای پیرامون آن
 توجه به وجه نمادین مسجد،توجه توامان به وجه دنیوی ) با نفوذ پذیر کردن صحن مسجد ( و وجه معنوی مسجد
 حل و فصل خلاقانه اختلاف جهت قبله با جهات جغرافیایی
 بهره گیری از الگوی چارباغ برای عرصه عمومی
 حل و فصل عملکرد های تجاری به ترتیبی که مخل ارزشهای فراهم شده در عرصه عمومی نباشد بلکه مقوم زندگی شهری در این عرصه باشد
 امکان فاز بندی اجرایی
 تغییر ارتفاع و در صحن مسجد و استفاده از خط بنایی در بافت آجر از تغییرات مثبت در مرحله دوم بوده است
نکات ابهام:
 ورودی اصلی شاخص برای مجموعه تعریف نشده است
 باز یا بسته بودن صحن و جداره، تهویه صحن و موضوعات تأسیساتی باید مورد توجه قرار گیرد
 توصیه می شود نوع مصالح و جزئیات اجرایی بام طرح مورد توجه قرار گیرد در نهایت، در طرح برگزیده نحوه اداره کردن پیچیدگی و ارائه آن به شیوه ساده و قابل درک، در خور تقدیر است. از دیدداوران هنر بزرگ طراحی، ساده ساختن چیزهای پیچیده است.

جدول جزئیات رأی گیری هیأت داوران :

 

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  گفت‌وگو‌های معماری ۳ برگزار می شود: شهر طبیعت، فضای انس و آموزش

 داور علی البدل خانم مهندس ژیلا نوروزی که در تمامی جلسات حضور داشته و دیدگاههای خویش را به تفصیل بیان نموده است یکی دیگر از زیبایی های این اثر، حس شروع دوباره است. طرح ورودی های متعددی از پلازا به مسجد تعریف کرده است. به این ترتیب از هر طرف که وارد شویم شروع تازه ای از پروژه داریم . همانند زندگی که همواره همه چیز را تازه و دوباره شروع می کند. و از صفات عالی یک اثر معماری، بخشیدن حس زندگی به آن است. با توجه به کیفیات ارائه شده در طرح برگزیده، هیئت داوران نکات ابهام طرح را قابل اغماض و قابل اصلاح در مراحل بعدیدیدند و این طرح را در خور کسب رتبه اول مسابقه دانستند.
در پایان هیئت داوران از تلاشهای مثبت و دلگرم کننده برگزار کنندگان مسابقه، کارفرمای محترم، موقوفه حاجی ترخانی، دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی و مدیر مسابقه، سرکار خانم مهندس پرشیا قره گوزلو، در ایجاد فضای سالم و شفاف و حفظ نظم و زمان بندی مسابقه قدر دانی می نماید. و این تلاش را گامی مثبت در جهت ارتقا و پیشبرد مسابقات و
رویدادهای مشابه می داند.
هیأت داوران مسابقه مسجد و پلازای گلشهر
آقایان ؛
سید محمد بهشتی
امیرحسین پورجوهری
علیرضا تغابنی
آرمین دانشگر
محمدرضا نیکبخت
و داور علی البدل:
خانم ژیلا نوروزی

طرح رتبه دوم : سعید فهیمی پور، بیژن هدایتی نیا، نسرین اسلامی

طرح  رتبه اول: محسن کاظمیان فرد

۱۳۹۷-۵-۸ ۰۰:۲۰:۱۴ +۰۴:۳۰ ۸ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران, مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , |