اعلام تقویم کامل سلسله نشست‌های تألیف در معماری در اصفهان

دبیرخانه‌ی گروه هنری ایوان تقویم کاملی از سلسله نشست‌های تألیف در معماری ارائه داده است.

جلسه‌ی سوم: همگام با معماری جهان همزمانی امور ناهمزمان : ۳ مهر از ساعت ۱۹ الی ۲۱

جلسه‌ی چهارم: معماری تألیفی غرب‌ساز و کارهای مدرن معرفت : ۱۷ مهر از ساعت ۱۹ الی ۲۱

جلسه‌ی پنجم: ضرورت یک پرسش : چگونه معماری در منطق مناسبات جدید “ممکن” است؟ : ۱ آبان از ساعت ۱۹ الی ۲۱

کلیه‌ی جلسات در خانه‌ی صفوی اصفهان برگزار می‌گردد.
برای حضور باید ثبت نام کنید. این ثبت نام رایگان است و از طریق درگاه اینجا ممکن است.

 

سخنرانی این نشست‌ها را خانم بهارک کشانی ( معمار و پژوهشگر حوزه طراحی معماری)، آقایان امیر محمد اخوان ( معمار، پژوهشگر حوزه منظر شهری) و خشایار حضرتی وند ( معمار و پژوهشگر حوزه فلسفه معماری) بر عهده دارند.

 

برگزارکننده: زنجیره‌ی فرهنگی ایوان

تماس با برگزارکننده

۰۹۱۳۸۰۳۹۲۹۵